Hamburg, 23.04.2020 | Tisková zpráva | Zdravotnické systémy Společnost Olympus uvádí na trh dosud nejmodernější endoskopický systém, zařízení EVIS X1

Společnost Olympus Corporation (prezident: Yasuo Takeuchi) dnes oznámila uvedení na trh svého dosud nejmodernějšího endoskopického systému, zařízení EVIS X1. Nový systém si klade za cíl vylepšit výsledky u onemocnění žaludku, tlustého střeva a jícnu, jakož i u bronchiálních chorob tím, že každému endoskopistovi poskytne inovativní a osvědčené nástroje. Uvedení zařízení EVIS X1 na trh dále posiluje vedoucí postavení společnosti Olympus na poli endoskopie a je pokračováním jejího zaměření se na oblast lékařství.

Gastroenterologie
  • Sdílet:

Zařízení EVIS X1 podporuje přesné vyšetření a spolehlivou diagnózu zavedením nových a snadno použitelných technologií, které podporují způsoby detekce, charakterizování a léčby gastrointestinálních onemocnění, jako je kolorektální karcinom (KR-CA), či bronchiálních onemocnění. Patří mezi ně technologie Extended Depth of Field (EDOF), Red Dichromatic Imaging (RDI), Texture and Color Enhancement Imaging (TXI), jakož i již známá a ověřená technologie Narrow Band Imaging (NBI). Společnost Olympus se zavázala k inovacím a již nyní vyvíjí budoucí technologie – zejména využívající umělou inteligenci (AI).

„Zařízení EVIS X1 je nejnovější inovací, která staví na našem 100letém dědictví předních světových inovací a kvality,“ řekl Frank Drewalowski, vedoucí divize endoskopických řešení společnosti Olympus Corporation. „Jsme hrdi na to, že se zařízením EVIS X1 můžeme podporovat endoskopisty po celém světě a obecně pomáhat zvyšovat standard endoskopie.“

Kombinace znalostí, zkušeností a inovací v jednom endoskopickém systému

Mezi klíčové funkce systému EVIS X1 patří:

  • Extended Depth of Field (EDOF): Technologie EDOF spojuje dva obrazy při různých ohniskových vzdálenostech do jednoho dokonalého obrazu, což napomáhá diagnostice a spolehlivému rozhodování. Přináší dokonalost v pozorování díky nepřetržitému širokému ostření a plynulému zvětšování. Zavedená funkce Dual Focus současně poskytuje vysokou hodnotu zvětšení, které lze aktivovat stisknutím tlačítka. Tato vyšší viditelnost a nepřetržitě ostrý obraz jsou vytvořeny za účelem snížení potřeby nastavování ohniskové vzdálenosti, díky čemuž může být zvýšena účinnost a snížena míra dohledu.
  • Red Dichromatic Imaging (RDI): Gastrointestinální krvácení je závažným problémem, který s sebou nese značnou úmrtnost a vysoké náklady na léčbu. Technologie zobrazování RDI zvyšuje viditelnost hlubokých krevních cév a zdrojů krvácení v gastrointestinálním traktu, čímž pomáhá identifikovat krevní cévy, které mohou vyžadovat okamžité ošetření. K vizualizaci hlubokých krevních cév využívá zelené, žluté a červené vlnové délky. Snadnější identifikace krvácejících míst urychluje a usnadňuje hemostázi a současně potenciálně zvyšuje účinnost jakékoli odpovídající léčby. Tato minimálně invazivní technologie také může pomáhat snižovat stres lékaře během endoskopického zákroku.
  • Texture and Color Enhancement Imaging (TXI): Technologie TXI podporuje vyšší viditelnost potenciálních i existujících lézí (jako jsou oblasti zánětu, ploché nebo zploštělé léze, nebo dokonce drobné prekurzorové léze) tím, že zvýrazní texturu, jas a barvu pro jasnější definování sotva znatelných rozdílů v tkáních. Díky své vyspělé zobrazovací technologii má funkce TXI potenciál znovuobjevit bílé světlo v endoskopii. Podpora vyšší viditelnosti potenciálních i existujících lézí má za cíl přispět k vyšší míře detekce a zlepšit kvalitativní diagnostiku.
  • Narrow Band Imaging (NBI): NBI je již známou, účinnou a osvědčenou optickou technologií, která umožňuje vysoce spolehlivou optickou diagnostiku tím, že vytvoří silný kontrast mezi cévami a okolní sliznicí. Využívá specifické modré a zelené vlnové délky. Technologie NBI nejen podporuje dřívější detekci jakýchkoli lézí, ale také poskytuje podrobnější vizualizaci s vyšším kontrastem, a zlepšuje tak kvalitativní diagnostiku.

Jsme připraveni na budoucnost

Další přicházející funkcí systému EVIS X1 bude umělá inteligence (AI). Společnost Olympus vyvíjí inovativní nové způsoby, jak průlomy v hlubokém učení integrovat do světa obrazové detekce, charakterizace, fázování a léčby.

Kromě zavedení nových funkcí poskytuje zařízení EVIS X1 také nově zavedenou vzájemnou kompatibilitu mezi dvěma dříve samostatnými systémy: EVIS LUCERA ELITE a EVIS EXERA III. To znamená, že stávající sortiment produktů společnosti Olympus lze kombinovat, a poskytnout tak rozšířené portfolio endoskopů pro speciální zákroky – tím se rozšiřují možnosti pro endoskopisty.

Zaměření na prevenci kolorektálního karcinomu

Zařízení EVIS X1 by mohlo hrát hlavní roli v prevenci kolorektálního karcinomu (KR-CA) zejména tím, že usnadňuje vyšetření a včasné odhalení abnormalit v gastrointestinálním traktu. V roce 2018 bylo na celém světě 1,80 milionů případů kolorektálního karcinomu a 862 000 pacientů zemřelo.* Očekává se také, že celosvětové zatížení KR-CA se do roku 2030 výrazně zvýší.** U každého 1% navýšení míry detekce adenomu (MDA) dochází ke snížení rizika KR-CA o 3 %.***

„Včasná detekce a diagnostika je pro prevenci KR-CA kritická,“ řekl Michal F. Kaminski, profesor Národního výzkumného ústavu onkologického ve Varšavě. „Zařízení EVIS X1 je intuitivní a poskytuje endoskopistům řadu inovativních a osvědčených nástrojů k provádění minimálně invazivních, přesných a účinných zákroků – což jim umožňuje činit skutečně informovaná rozhodnutí týkající se diagnostiky i léčby tak, aby byla v nejlepším zájmu jejich pacientů. Z nových technologií se jeví slibně zejména TXI. Zdá se, že endoskopistovi poskytne více informací při zachování vzhledu téměř bílého světla. Díky tomu ji lze velmi snadno přizpůsobit.“

Potvrzení vedoucího postavení na poli endoskopie

Předpokládá se, že zařízení EVIS X1 bude nejen sloužit zdravotnickým pracovníkům, vedením nemocnic a pacientům po celém světě, ale bude také následovat zavádění strategie společnosti Olympus. „Naším cílem je zajistit, aby životy lidí byly zdravější, bezpečnější a plnohodnotnější,“ řekl Takaharu Yamada, viceprezident, GI Endoscopy Business, Global, Olympus Corporation. „Toto uvedení na trh také posiluje naše globální vedoucí postavení v oblasti endoskopie a následuje naše zaměření na firemní portfolio se zaměřením na zdravotnictví.“

Zařízení EVIS X1 bylo nejprve uvedeno na trh v regionu EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika), Austrálii, Indii a Hongkongu. Vyrábí jej společnost Olympus Medical Systems Corporation. Názvy společností a produktů uvedené v této zprávě jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Olympus.

O zařízení EVIS X1

Reference

*Informační list WHO o karcinomu. K dispozici na webu: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer. Zpřístupněno v únoru 2020.

**Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and mortality. (Globální vzorce a trendy v incidenci kolorektálního karcinomu a související a úmrtnosti.) https://gut.bmj.com/content/66/4/683. Zpřístupněno v únoru 2020.

***Corley DA, Jensen CD, Marks AR, et al. Adenoma Detection Rate and Risk of Colorectal Cancer and Death. (Míra detekce adenomu a riziko kolorektálního karcinomu a úmrtí.) N Engl J Med. 2014; 370: 1298–1306. K dispozici na webu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4036494/. Zpřístupněno v únoru 2020.

Obrázky a videa

Kontakt

M Gengenbach new

Matthias Gengenbach

Senior Communications Manager
Olympus Europe SE & Co. KG

Mobilní: +49 15142369420
E-mail: matthias.gengenbach@olympus.com