Etický kodex

Postupy, principy a hodnoty, uvedené v našem Etickém kodexu a Pravidlech obchodního chování, opakovaně zdůrazňují náš závazek k čestnému a profesionálnímu jednání ve všech našich činnostech. Etický kodex vytváří rámec, s jehož pomocí se řídí naše chování a rozhodování, s cílem zachovat nejvyšší etické standardy v celé naší organizaci.

  • Sdílet:

Představením Etické linky, společností Olympus v Evropě vytvořily zázemí, které umožní zaměstnancům a obchodním partnerům důvěrně nahlásit porušování etických zásad společnosti. Olympus v Evropě se tímto způsobem zavazuje provádět své záležitosti spravedlivě, řádně a etickým způsobem v souladu se všemi platnými zákony a předpisy, včetně boje proti podplácení a porušování právních předpisů o korupci.

Etická linka je provozována nezávislou společností jako důvěrná, s nepřetržitým provozem 24 hodin denně a 365 dnů v roce. Etická linka je k dispozici všem zaměstnancům a obchodním partnerům společnosti Olympus, kteří potřebují pomoc nebo chtějí nahlásit porušení etických pravidel. Můžete volat naprosto důvěrně bez obav, že by vaše volání bylo dohledatelné. Kdokoliv použije Etickou linku, zůstane zachován v anonymitě, s výjimkou případů, kdy je to zákonem zakázáno. Vaše jméno nebo jiné údaje, které by vás mohly identifikovat, budou předány společnosti Olympus nebo pouze těm osobám, které si jednoznačně zvolíte. Vše, co nahlásíte prostřednictvím Etické linky, bude předáno k pečlivému zvážení a důkladnému prošetření.

Jak se dostat k Etické lince (EthicsLine)

Etickou linku můžete kontaktovat ve vašem rodném jazyce následujícím způsobem:

Austria 0800 281700 Luxembourg 800 24450
Bahrain 8000 4475 Malta 800 62404
Belgium 0800 71025 Netherlands 0800 0229026
Bulgaria 00800 1104474 Norway 800 14870
Croatia 0800 222845 Poland 00800 4412392
Cyprus 800 95207 Portugal 800 880374
Czech Republic 800 142428 Romania 0800 894440
Denmark 8088 4368 Russia 810 80020582044
Egypt 0800 0000023 Saudi Arabia 800 8440172
Estonia 800 0044265 Slovakia 0800 004461
Finland 0800 116773 Slovenia 0800 80886
France 0800 900240 South Africa 0800 990520
Germany 0800 1823246 Spain 900 944401
Greece 00800 44131422 Sweden 0200 285415
Hungary 06800 14863 Switzerland 0800 563823
Israel 180 9446487 Turkey 00800 44632066
Italy
800 783776 United Kingdom 0800 374199
Latvia 8000 2670 United Arab Emirates 8000 4413873
Lithuania 8800 30444 Other countries +44 1249661808

Ve společnosti Olympus jsme si vědomi škod, které podplácení a korupce mohou ve společnosti způsobit. Jak je uvedeno v našem Etickém kodexu a Pravidlech obchodního chování, jsme hrdí na provádění našeho podnikání se silným citem pro spravedlnost, poctivost a etiku. Olympus podepsal 10 principů Globální dohody Organizace spojených národů a deklaroval svou plnou oddanost těmto uznávaným mezinárodním standardům, mezi které patří mimo jiné boj proti korupci a podplácení. Tímto způsobem vyjadřuje skupina společností Olympus v Evropě nulovou toleranci k podplácení a korupci. Snaží se podnikat bez použití korupčních praktik a bez podplácení k získání neoprávněných výhod. Tento přístup nulové tolerance se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti Olympus.

K dosažení tohoto cíle je společností Olympus v Evropě odhodlána k následujícímu:

  • odmítat poskytování úplatků nebo souhlas k poskytování úplatků jménem společnosti Olympus s úmyslem získání obchodních výhod,
  • odmítat přijímání úplatků nebo souhlas s přijímáním úplatků jménem společnosti Olympus s úmyslem nespravedlivě ovlivnit podnikání,
  • zajistit, aby všichni zaměstnanci v Evropě znali hodnoty a zásady stanovené v našem Etickém kodexu,
  • vyhnout se obchodním vztahům se třetími stranami, které nepřijímají a neřídí se 10 principy Globální dohody Organizace spojených národů,
  • rozvíjet a realizovat pokyny a procesy k zabránění podplácení a jiným nezákonným praktikám ve společnosti Olympus a
  • v případě nutnosti, pravidelně přezkoumávat a aktualizovat příslušné procesy.

Prevence, odhalování a oznamování podplácení a korupce je úkolem všech zaměstnanců společnosti Olympus v Evropě. Všichni jednotlivci a organizace, kteří mají obchodní vztahy se společností Olympus, jako jsou distributoři, dodavatelé nebo jiní obchodní partneři, jsou vyzváni k pomoci předejít a zabránit podplácení a korupci a také kontaktovat společnosti Olympus, pokud vzniknou nějaké důležité otázky nebo obavy. Pro diskuzi nebo oznámení jakéhokoli podnětu nebo dotazu, týkajícího se podplácení nebo korupce, existuje několik kontaktních míst. Všechna telefonní čísla a emailové adresy jsou k dispozici v místním jazyce na všech evropských webových stránkách Olympus. Informace lze také nalézt na poslední straně našeho Etického kodexu a Pravidel obchodního chování, které jsou také umístěny na evropských webových stránkách společnosti Olympus.

Stefan Kaufmann, Vedení společnosti Olympus Europa Holding SE

Kontaktujte nás

Pokud nás chcete kontaktovat, využijte, prosím, náš online kontaktní formulář. S radostí vám poskytneme další informace a odpovíme na vaše dotazy.

Kontakt
Další adresy