Management

  • Sdílet:

Management naší společnosti v Evropě, na Blízkém východě a v Africe

Výkonná správní rada řídí společnost Olympus Europa SE & CO. KG a spravuje její pobočky na denní bázi. Její povinností je sloužit zájmům společnosti a zvyšovat její hodnotu udržitelným způsobem.

Stefan Kaufmann do společnosti Olympus nastoupil v roce 2003 na pozici vedoucího manažera lidských zdrojů po té, co si svou kariéru v oblasti personalistiky vybudoval v německém řetězci obchodních domů Karstadt a cestovní kanceláři Thomas Cook. V roce 2008 se stal výkonným ředitelem divize Corporate. Kaufmann byl jmenován generálním ředitelem společnosti Olympus Europa SE & CO. KG v listopadu 2011 a od září 2013 je navíc odpovědný i za divizi Consumer. V dubnu 2017 byl jmenován výkonným ředitelem společnosti Olympus Corporation.

„Věřím, že skutečným aktivem společnosti Olympus jsou naše silné kořeny - ztělesňují naše dovednosti na poli optiky a digitálních technologií společně s naší schopností myslet a jednat inovativně. Kombinace příznivého větru, kvalitních lidí a nezaujaté firemní kultury nám pomáhá dělat životy lidí zdravější, bezpečnější a bohatší - dnes i v budoucnu.“

Frank Drewalowski svou kariéru vybudoval v rámci společnosti. Začínal jako asistent produktového manažera a poté pracoval v různých oblastech našeho zdravotnického portfolia - od produktového managementu až po prodej a služby. Při své kariérní cestě společností Olympus vystřídal veškeré úrovně v hierarchii, a to jak na národních, tak regionálních pozicích. V dubnu 2011 byl jmenován výkonným ředitelem divize Medical Systems ve společnosti Olympus Europa SE & Co. KG.

„Unikátní pozice společnosti Olympus jako lídra na trhu a technologické špičky v oblasti minimálně invazivní endoskopie nám pomáhá zavádět revoluční metody v diagnostice a léčbě pacientů. Náš tým zdravotnické divize Olympus nadšeně a hrdě spolupracuje se zdravotnickými odborníky z oblasti EMEA na vytvoření přidané klinické a ekonomické hodnoty. To nejenom přispěje k rychlejší a komplexnější rekonvalescenci pacientů, ale také to přispěje k poskytování kvalitnější péče většímu počtu osob navzdory dilematům vytvářeným demografickými trendy a omezeným zdravotnickým rozpočtům - s touto motivací v mysli usilujeme o to, abychom se stali nejrespektovanější zdravotnicko-technologickou značkou pro stále se zvyšující počet lékařských oborů.“

Matthias Jakob započal svou profesní kariéru ve společnosti Olympus v roce 1993 na pozici kontrolora prodejů. Z ní se pak vypracoval na pozici finančního ředitele společnosti Olympus Europa a tajemníka Správní rady v roce 2008. Ke své pozici ve financích působil navíc v období od prosince 2011 do ledna 2013 jako regionální výkonný ředitel regionu CEE - Central Eastern Europe. Matthias Jakob byl jmenován ředitelem divize Corporate společnosti Olympus Europa SE & Co. KG v roce 2013.

„Klíčem k úspěchu bude i nadále schopnost být otevřený změnám a být odpovídajícím partnerem pro rychlé změny u našich zákazníků. Kombinací efektivních procesů a naší schopnosti vyvíjet inovativní produkty se staneme ještě silnějším globálním hráčem v oblasti medtech, který bude výrazně přispívat ke zkvalitňování zdravotní péče po celém světě.“

Po svém akademickém působení na Technical University a Free University v Berlíně, zahájil Dr. André Roggan svou profesní kariéru v roce 2001 jako ředitel výzkumu a vývoje ve společnosti Celon AG, kde byl následně v roce 2008 jmenován generálním ředitelem společnosti. Společnost řídil až do doby jejího spojení se společností Olympus Winter & Ibe GmbH a v dubnu 2012 byl jmenován mluvčím správní rady. V dubnu 2013 byl povýšen na výkonného ředitele a předsedu společnosti Olympus Surgical Technologies Europe, stejně jako ředitele společnosti Olympus Europa SE & Co. KG.

„Má vize pro globální vývoj společnosti Olympus je taková, že budeme efektivní organizací s jasnými rolemi a procesy, která je schopna okamžitě kombinovat své zdroje inovací z celého světa tak, aby dodávala ta nejlepší řešení svým zákazníkům.“

Michael Speiser se ke společnosti Olympus přidal v roce 2005, kdy k nám přišel z B2B sektoru mechanického inženýrství a nastoupil na pozici výkonného ředitele dceřiné společnosti Olympus Austria. Poté, co vedl několik národních poboček a obchodních oblastí v rámci firmy, byl jmenován výkonným ředitelem pro region CENTRAL. V říjnu 2014 navíc přijal roli výkonného ředitele divize Scientific Solutions pro oblast EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika) a také se připojil ke správní radě.

„Vědecká řešení nyní více než kdy dřív výrazně přispívají ke zlepšení kvality života mnoha lidí, především pokud jde o zdraví a bezpečnost. To je důležitý důvod proč jsem nadšený, že mou odpovědností je právě tato oblast podnikání. Chceme zůstat preferovaným partnerem i v budoucnosti a nabízet efektivní řešení pro aktuální výzvy v oblasti mikroskopie a průmyslového testování.“

Akihiro Taguchi začal pracovat ve společnosti Olympus hned po dokončení studií v 80. letech. Po získání cenných zkušeností na různých pozicích se v roce 2002 připojil ke společnosti Olympus Surgical Technologies Europe a v roce 2004 se stal jejím výkonným ředitelem. Po svém návratu do Tokia v dubnu 2008 zastával různé vedoucí pozice v divizi Medical Systems. V dubnu 2012 byl povýšen na prezidenta Olympus Medical Systems Corporation a senior výkonného ředitele společnosti Olympus Corporation. V dubnu 2015 převzal Akihiro Taguchi ke své roli také pozici vedoucího obchodní skupiny společnosti Olympus Corporation. Taguchi-san se stává členem evropské správní rady, jakožto zástupce a hlavní kontakt pro akcionáře společnosti Olympus Corporation.

„Jako člen společnosti je firma Olympus odhodlána pomáhat vytvářet prostředí pro zdravotní péči sloužící lidstvu. Usilujeme o to, abychom nabízeli špičkové technologie, produkty a služby, které umožní včasnou diagnostiku a minimálně invazivní léčbu. Vytváření takto prospěšných věcí pro společnost je tím, co mě motivuje od mého prvního dne ve společnosti Olympus.“