Vzdělání vytváří budoucnost

Jsme přesvědčeni, že zkušenosti a know-how našich zaměstnanců mohou být užitečné mládeži na její budoucí dráze. Ne každý má ve vzdělávání a práci stejné příležitosti. Naše lokální aktivity se proto zaměřují na usnadnění přístupu mladých lidí obzvláště ze znevýhodněných poměrů na pracovní trh a na jejich podporu na cestě k pracovnímu životu.

  • Sdílet:

Pro snazší přístup na pracovní trh

Na podporu a rozvoj nadání a schopností mladých lidí podporuje společnost Olympus UK & Ireland žáky, které jejich škola hodnotí jako obzvláště nadané, ale různé překážky jim brání účastnit se vzdělávacího systému.

Pracujeme s místními školami v ekonomicky znevýhodněných oblastech Southendu, abychom zlepšili životní šance mladých lidí a umožnili jim přístup na univerzitu, vysokou školu či k profesnímu vzdělání.

Stipendijní program Olympus se koná každý rok. S žáky zůstáváme v kontaktu, abychom sledovali jejich pokroky, dokud si nenajdou práci.

V rámci šestiměsíčního programu absolvují účastníci iniciativy JOBLINGE (ve věku od 16 do 25 let) různé praxe a školení, která jim mají usnadnit přístup do světa práce. Nadto se pravidelně scházejí se svými mentory (dospělými etablovanými v profesním životě), kteří jim naslouchají a udílejí praktické rady.

Každý účastník programu JOBLINGE má před očima jasný cíl: najít si kurz a získat kvalifikaci. S velkou osobní angažovaností a nasazením na všech stranách vykročí zhruba 80 procent účastníků programu JOBLINGE úspěšně do světa práce. Za tuto působivou úspěšnou bilanci obdržela iniciativa JOBLINGE v roce 2016 pečeť PHINEO, která se uděluje úspěšným projektům a organizacím.

Z programu JOBLINGE však nemají prospěch jen jeho účastníci. Podporou mladých lidí si mnoho mentorů dokázalo rozšířit svou vlastní síť známostí, získat nové perspektivy, vylepšit své komunikační schopnosti a dovednosti v koučinku a současně se toho dozvědět víc sami o sobě.

Společnost Olympus je již od září 2014 společníkem a zakládajícím partnerem firmy JOBLINGE gAG a od roku 2016 se angažuje též jako partner - mentor. Podněcujeme své zaměstnance, aby se coby mentoři iniciativy JOBLINGE podělili s mladými lidmi o své zkušenosti a vědomosti a současně přitom dále v roli mentora rozvíjeli vlastní schopnosti.

Zde zjistíte o iniciativě JOBLINGE více.

© MUT academy

MUT Academy má partnerské školy po celém Hamburku. Žáci a žákyně, kteří obdrží stipendium MUT Academy, jsou podporováni již při přípravě k závěrečným zkouškám. Krok za krokem pak s nástupem do profesního života pomáhají mládeži několikadenní kempy k tématům, jako je profesní orientace nebo nácvik na pohovor. Také workshopy, teambuildingové aktivity a osobní poradenství otevírají nové perspektivy. Podporu a poradenství si lze nárokovat dokonce až do ukončení zkušební doby vzdělávání.

Společnost Olympus podporuje organizaci MUT Academy již od začátku roku 2022. I my neustále hledáme mladé pracovníky a jsme proto o významu práce a přínosu organizace MUT Academy přesvědčeni.

Zde zjistíte o MUT Academy více.

Podpora talentů, urychlení inovací

Věříme v sílu inovace a chceme podporovat inteligentní nápady. Abychom uspíšili vědecký pokrok, podporujeme mladé talenty v rámci oborů MINT (matematika, informatika, přírodní vědy a technika).

Pro navázání trvalých kontaktů mezi japonskými a německými školami a informování o roli Japonska v oblasti vzdělávání v oborech MINT založilo Japonsko-německé centrum v Berlíně (JDZB) program JDZB-ScienceYouth pro německo-japonskou výměnu žáků. Program se zaměřuje na německé vyšší střední školy s výukou japonštiny i na všechny školy v oborech MINT a těmto oborům příznivě nakloněným se silně přírodovědeckým zaměřením. S příslušně zaměřenou partnerskou školou v Japonsku se mají plánovat a rozvíjet projekty na přírodovědná či technická témata.

Olympus tento program podporuje a chtěl by tak napomáhat nejen interkulturální výměně, nýbrž i věděckotechnickým projektům žáků.

Zde se dozvíte o Japonsko-německém centru v Berlíně více.

Naše další klíčová témata

Kontaktujte nás

Pokud nás chcete kontaktovat, využijte, prosím, náš online kontaktní formulář. S radostí vám poskytneme další informace a odpovíme na vaše dotazy.

Kontakt

Olympus v České republice

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Evropská 176
160 41 Prague
Další adresy