Přírodní vědy

Věda a technologie nabízí řešení pro mnoho světových problémů. Díky produktům divize Scientific Solution pro biologické vědy a průmysl k tomu přispíváme. Ve společnosti Olympus navíc věříme v sílu inovace a chceme podporovat inteligentní nápady. Proto je naším cílem podpora rozvoje mladých talentů a vědců, kteří budou posouvat hranice znalostí. Dosahujeme toho podporou vzdělávání v oblasti STEM (zkratka anglických slov: science, technology, engineering a mathematics - věda, technologie, technika a matematika), a podporou vědeckých stipendií.

  • Sdílet:

Povzbuzování talentů, podpora inovací

Výměnným studentům se nabízí unikátní a často život ovlivňující příležitost detailně poznat jinou kulturu, komunikovat s vrstevníky a budovat mezinárodní přátelství. Jde o rozšiřování horizontů, otevírání nových perspektiv a samozřejmě též o příjemnou formu zábavy.

Pro podporu neustálého kontaktu mezi japonskými a německými školami a za účelem informování o postavení Japonska na poli vzdělávání v oblasti STEM založilo japonsko-německé centrum Berlín (JDZB, Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin) program Science Youth pro výměnné pobyty japonských a německých studentů. Program je zaměřen na střední školy v Německu, kde se konají lekce japonského jazyka, všechny školy s obory STEM nebo ty, které STEM podporují a kladou velkou váhu na výuku přírodních věd. Projekty s vědeckými nebo technickými tématy budou plánovány a dále rozvíjeny s partnerskou školou v Japonsku, která má příslušné zaměření.

Společnost Olympus program finančně podporuje a jejím cílem tak je nejen podpořit mezikulturní výměnu, ale i vědecko-technické projekty mezi studenty středních škol, tak jak je prožívají někteří z našich kolegů každý den. Součástí programu je také návštěva sídla společnosti dané země v Hamburku a Tokiu.

Zjistěte o JDBZ více

Nadace společnosti Olympus Europa spolu s německou společností pro nemoci trávicího traktu a metabolismu (DGVS) uděluje každoročně ocenění za endoskopický výzkum v oblasti endoskopie. Oceňuje tak za vynikající úspěchy v oblasti základního a klinického výzkumu. Mimo ocenění konkrétních špičkových projektů se tato cena snaží zvýšit povědomí o gastroenterologické endoskopii pro další generace lékařů.

Vítěz pro rok 2017

Dr. Peter Klare z Technical University Munich získal cenu Endoscopy Research Award za rok 2017. Cenu získal spolu s finanční odměnou ve výši 15 000 EUR na svůj výzkum kapnografie - speciální techniky používané k monitorování stavu anestezie pacienta během endoskopie.

Na rozdíl od metody běžně používané v pulzní oxymetrii, která sleduje saturaci kyslíku v krvi pacienta, kapnografie měří množství CO2 ve vydechovaném vzduchu. Klare zjistil, že s pomocí kapnografie lze přestávky nebo přerušení dýchání při endoskopii detekovat snáze a rychleji než při pulzní oxymetrii.

Kapnografie je již dlouhou dobu běžným postupem u celkové anestezie, ale u endoskopie tomu tak dosud nebylo. „Naše výsledky prokazují, že bychom se měli hluboce zamyslet nad tím, že by se kapnografické sledování mělo v budoucnu stát standardní metodou, dokonce i pro endoskopii pod sedativy,“ vysvětluje Klare a shrnuje tak, proč byla jeho práce úspěšná. Vysvětlil také, že toto ocenění pro něj představuje motivaci pokračovat ve výzkumu v oblasti klinické endoskopie.

Vítěz pro rok 2016

... stal se jím Dr. Eugen Zizer z Center for Internal Medicine, University Clinic Ulm, Německo. Porotu, která se skládala z renomovaných gastroenterologů, přesvědčil svou prací na téma zavedení systému s tzv. převlečnou trubicí pro použití při endoskopické submukózní disekci (ESD), vyrobeného pomocí procesu 3D tisku. Jeho závěr: systém s převlečnou trubicí výrazně usnadňuje a zrychluje techniku ESD.

Naše další klíčová témata

Kontaktujte nás

Pokud nás chcete kontaktovat, využijte, prosím, náš online kontaktní formulář. S radostí vám poskytneme další informace a odpovíme na vaše dotazy.

Kontakt
Další adresy