Přírodní vědy

Věda a technologie nabízí řešení pro mnoho světových problémů. Díky produktům divize Scientific Solution pro biologické vědy a průmysl k tomu přispíváme. Ve společnosti Olympus navíc věříme v sílu inovace a chceme podporovat inteligentní nápady. Proto je naším cílem podpora rozvoje mladých talentů a vědců, kteří budou posouvat hranice znalostí. Dosahujeme toho podporou vzdělávání v oblasti STEM (zkratka anglických slov: science, technology, engineering a mathematics - věda, technologie, technika a matematika), a podporou vědeckých stipendií.

  • Sdílet:

Povzbuzování talentů, podpora inovací

Výměnným studentům se nabízí unikátní a často život ovlivňující příležitost detailně poznat jinou kulturu, komunikovat s vrstevníky a budovat mezinárodní přátelství. Jde o rozšiřování horizontů, otevírání nových perspektiv a samozřejmě též o příjemnou formu zábavy.

Pro podporu neustálého kontaktu mezi japonskými a německými školami a za účelem informování o postavení Japonska na poli vzdělávání v oblasti STEM založilo japonsko-německé centrum Berlín (JDZB, Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin) program Science Youth pro výměnné pobyty japonských a německých studentů. Program je zaměřen na střední školy v Německu, kde se konají lekce japonského jazyka, všechny školy s obory STEM nebo ty, které STEM podporují a kladou velkou váhu na výuku přírodních věd. Projekty s vědeckými nebo technickými tématy budou plánovány a dále rozvíjeny s partnerskou školou v Japonsku, která má příslušné zaměření.

Společnost Olympus program podporuje a jejím cílem tak je nejen podpořit mezikulturní výměnu, ale i vědecko-technické projekty mezi studenty středních škol, tak jak je prožívají někteří z našich kolegů každý den.

Zjistěte o JDBZ více

Naše další klíčová témata

Kontaktujte nás

Pokud nás chcete kontaktovat, využijte, prosím, náš online kontaktní formulář. S radostí vám poskytneme další informace a odpovíme na vaše dotazy.

Kontakt

Olympus v České republice

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Evropská 176
160 41 Prague
Další adresy