Zdravotní péče

Pokroky na poli zdravotnictví v posledních několika dekádách výrazně přispěly k lepší kvalitě života a vyšší délce dožití v rozvinutých zemích. I přesto je ale v současnosti stále příliš mnoho lidí, kteří nemají přístup k profesionální zdravotní péči. Ve společnosti Olympus - především v naší divizi Medical Systems - máme to pravé know-how a produkty pro maximalizaci zdravotnického potenciálu, zpřístupnění zdravotní péče znevýhodněným skupinám na okraji společnosti a celkové zlepšení životů těchto lidí.

  • Sdílet:

Udělat ze světa zdravější místo

Snižování míry úmrtnosti - matek i dětí

V Togu zemře každý den 50 dětí a tři ženy v důsledku komplikací při porodu nebo z důvodu nedostatečné zdravotní péče v prvních měsících po porodu. Především ve venkovských oblastech je velmi obtížné získat přístup ke zdravotní péči. Vyšší počty kvalifikovaných porodních asistentek by pomohly zajistit prevenci mnoha zbytečných úmrtí. Proto společnost Olympus dlouhodobě podporuje organizaci Lékaři světa a jejich projekt, který má zajistit bezpečnější porody pro matky i jejich děti.

Jak porodní asistentky zachraňují životy

Díky finanční podpoře společnosti Olympus může organizace Lékaři světa poskytovat lepší odborná školení ve třech moderních školách pro porodní asistentky v různých oblastech Toga. Po ukončení školení porodní asistentky pracují v nerozvinutých oblastech, kde mohou zachraňovat životy. Příklad: V případech, kdy je plod v poloze koncem pánevním, porod obvykle ve vyspělých zemích probíhá v nemocnici císařským řezem. Toto ale není v Togu možné, protože tam jednoduše není dostatek nemocnic. Porodní asistentka však dokáže rozeznat rizikové těhotenství, má dovednosti, aby pomohla plodu se otočit, a dokáže asistovat při porodu. Tímto způsobem porodní asistentky výrazně přispívají ke snižování úmrtnosti matek i novorozenců v Togu.

Společnost Olympus Europe je jedním z nejsilnějších korporátních podporovatelů organizace Lékaři světa. Po mnoho let jsme úzce a s důvěrou spolupracovali s humanitárními organizacemi a poskytovali jim finanční podporu i naše výrobky a know-how. Organizace Lékaři světa se zaměřuje na nastavení udržitelné struktury v nerozvinutých oblastech, a proto působí na několika úrovních: u pacientů a zdravotnických pracovníků, v místních komunitách prostřednictvím vzdělávání a školení, u ostatních neziskových organizací a u místních systémů zdravotní péče.

Proč zrovna Togo?

Togo leží v Západní Africe a je jednou z menších zemí mezi většími sousedy Ghanou na západě a Beninem na východě. Lékaři světa si tuto zemi vybrali nejen proto, že má vysokou poptávku po zdravotní podpoře, ale také má dostatečně stabilní místní struktury, aby dokázaly zajistit trvalý dopad na zlepšení zdravotní péče.

Naše další klíčová témata

Kontaktujte nás

Pokud nás chcete kontaktovat, využijte, prosím, náš online kontaktní formulář. S radostí vám poskytneme další informace a odpovíme na vaše dotazy.

Kontakt

Olympus v České republice

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Evropská 176
160 41 Prague
Další adresy