Zdravotní péče

Pokrok v medicíně v uplynulých desetiletích směrodatně přispěl k lepší kvalitě života a vyššímu očekávanému věku dožití mezi průmyslovými národy. Přesto dnes ještě existuje příliš mnoho lidí, kteří nemají přístup k odborné zdravotní péči. Coby globální podnik v oblasti medicínské techniky disponujeme expertizou a produktovými řešeními, abychom znevýhodněným skupinám společnosti umožnili přístup k lékařské péči a celkově těmto lidem zlepšili život.

  • Sdílet:

Osvěta o rakovině

Po celý rok vybrušujeme různými aktivitami povědomí zaměstnanců i veřejnosti o různých druzích rakoviny. Sem spadá i účast na mezinárodních měsících, které na rakovinová onemocnění vrhají přímé světlo. V březnu, který se nese ve znamení rakoviny střev, nebo v listopadu, který se nese v duchu rakoviny plic, vysvětlujeme preventivní opatření, diagnostická vyšetření a život zachraňující úkony. Prostřednictvím významných partnerství podporujeme neziskové organizace, které proti rakovině bojují nabídkou přístupu ke zdravotním službám a pomocí pacientům i jejich blízkým se zlepšováním kvality života.

Angažovanost v Africe

Silně se zaměřujeme na pomoc lidem v Africe a neziskové organizace podporujeme finančními příspěvky a vybavením, které budují stabilnější a udržitelnější zdravotnický systém v Africe. Základním prvkem dlouhodobě zdravější budoucnosti je zlepšení zdravotnického vzdělávání lidí, kteří se ve zdravotnictví angažují.

Podporujeme neziskovou organizaci GESUNDESS AFRIKA (ZDRAVÁ AFRIKA) s cílem posílit kapacity zdravotnického systému v zemi a prostřednictvím vzdělávání a rozvoje takzvaných odborných pracovníků v oblasti komunitní zdravotní péče zlepšit přístup k základním zdravotnickým službám.

Společnost Olympus Surgical Technologies Europe (OSTE) již mnoho let prostřednictvím svého partnerství s EAU pomáhá v Africe zdravotnickým vybavením. Nemocnici Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC), regionálně největšímu výukovému středisku v Tanzanii, společnost OSTE darovala kupříkladu vybavení ke vzdělávání urologů. Ve spolupráci s EAU byl za tímto účelem vybudován Intenzivní interaktivní výukový program (IITP – Intensive Interactive Training Program). Kromě praktických zkoušek pod dohledem a vedením zahrnuje program i přednášky a diskuse s odborníky.

Naše další klíčová témata

Kontaktujte nás

Pokud nás chcete kontaktovat, využijte, prosím, náš online kontaktní formulář. S radostí vám poskytneme další informace a odpovíme na vaše dotazy.

Kontakt

Olympus v České republice

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Evropská 176
160 41 Prague
Další adresy