Životní prostředí

V souladu s naším ideálem učinit život lidí zdravějším, bezpečnějším a naplněnějším je naší zodpovědností chránit životní prostředí a jeho přírodní zdroje, na kterých jsme všichni závislí. K dosažení zelené Země přispíváme zodpovědným a udržitelným přístupem k využívání zdrojů, technologií a při vývoji produktových řešení pro své zákazníky.

  • Sdílet:

V centru pozornosti stojí, jak už malé kroky jednotlivce mohou citelně posloužit k ochraně životního prostředí. V průběhu měsíce zveme své zaměstnance k otestování ekologicky šetrných produktů. jako jsou například elektroauta či elektrokola, k získání tipů ke každodenní udržitelnosti a k účasti na dalších nabídkách.

Do roku 2030 jsme si pro svá provozní sídla vytyčili cíl dosažení nulových emisí CO2 pro emise definované podle Scope 1 a 2 iniciativy Greenhouse Gas Protocol a přechod k obnovitelným zdrojům elektrické energie.

Uznáváme důležitost snížení dopadů na životní prostředí v celém dodavatelském řetězci a nadále pracujeme na přemístění transportních prostředků, zlepšení logistické efektivity, snížení spotřeby energií a hmotnosti produktů i na ekologicky šetrných nákupech.

Zde se dozvíte více.

Vysoce moderní kancelářský komplex, ve kterém sídlí evropské ústředí společnosti Olympus, a evropské vývojové a výrobní centrum Olympus Surgical Technologies Europe (OSTE) v Hamburku jsou držiteli certifikátu Německé společnosti pro udržitelnou výstavbu (DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) v kategorii „Gold“. Spotřeba energií všech výrobních zařízení v budově OSTE se neustále kontroluje a minimalizuje pomocí nejmodernějšího řídicího systému budovy. Společnost Olympus si vlastní kogenerační jednotkou v Jenfeldu sama vyrábí proud a odpadní teplo současně využívá k vytápění a přípravě teplé vody v budově.

Hlavní sídlo společnosti Olympus Medical Products Portugal v Coimbra je moderní průmyslová budova, která je určená k opravám medicínských přístrojů z celé Evropy a na kterou jsou uplatněna nejvyšší měřítka z hlediska životního prostředí a sociální oblasti. Používá se kupříkladu pro Portugalsko směrodatná čistička odpadních vod, díky které je již použitá voda vyčištěna tak, že ji lze opět využít k zavlažování zeleně. Šetří se tak pitnou vodou a snižuje se zátěž pro životní prostředí. Zde se dozvíte více.

Management životního cyklu výrobku

Chceme vyvíjet inovativní, opětovně použitelné produkty s dlouhou životností, abychom tak minimalizovali svou ekologickou stopu a vylepšili ekologickou rovnováhu v celém řetězci tvorby přidané hodnoty. Naše přepravní obaly jsou buď recyklovatelné nebo z obnovitelných surovin.

Naše další klíčová témata

Kontaktujte nás

Pokud nás chcete kontaktovat, využijte, prosím, náš online kontaktní formulář. S radostí vám poskytneme další informace a odpovíme na vaše dotazy.

Kontakt

Olympus v České republice

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Evropská 176
160 41 Prague
Další adresy