Životní prostředí

Všichni jsme závislí na životním prostředí a jeho přírodních zdrojích. Proto usilujeme o to, abychom žili a pracovali v souladu s přírodou. V souladu s naším závazkem k zelené planetě se zaměřujeme na tři oblasti činností: Povědomí zaměstnanců, Řízení provozního prostředí a Řízení životního cyklu výrobků.

  • Sdílet:

Život v souladu s naším životním prostředím

Měsíc zvyšování povědomí o životním prostředí

V průběhu měsíce června chodí zaměstnanci společnosti Olympus do přírody a mohou si na vlastní kůži zkusit, jak i malé činnosti jednotlivců mohou znamenat velký rozdíl pro životní prostředí. Během celého měsíce nabízíme zaměstnancům, aby si vyzkoušeli výrobky šetrné k přírodě (jako například elektromobily), poslechli si tipy o udržitelnosti v každodenním životě a zúčastnili se ostatních organizovaných aktivit. Ve fotografické soutěži pak mohou zaměstnanci přihlásit své fotografie na téma „životní prostředí“.

Tady se můžete podívat na vítěze fotografické soutěže pro rok 2017 a získat představu o činnostech, které se v průběhu tohoto měsíce konají:

Abychom tohoto cíle dosáhli, snažíme se optimalizovat energetickou efektivitu všech našich provozních procesů.

Snažíme se navíc i snižovat spotřebu vody a minimalizovat použití chemických látek, které ve vysoké míře ovlivňují skleníkové plyny. Veškerá energie využívaná v centrále společnosti Olympus Europa a na pracovištích společnosti Olympus Surgical Technologies Europe již pochází z obnovitelných zdrojů. S naším novým výrobním komplexem Olympus Surgical Technologies Europe a novým kampusem Olympus jsme si dali za cíl dosáhnout „zlatého německého standardu“ - dalšího milníku energetické efektivity.

Kromě toho se společnost Olympus účastní projektu Carbon Disclosure Project, který spravuje globální systém zveřejňování - ten umožňuje společnostem měřit a regulovat jejich vliv na životní prostředí. Společnosti se na něm mohou dobrovolně podílet. My ve společnosti Olympus usilujeme díky účasti na tomto projektu o dosažení nejvyššího hodnocení „úrovně A“ mezi zúčastněnými společnostmi. Klíčovými faktory pro nejvyšší hodnocení jsou:

  • úplnost zprávy o energetických datech a
  • zlepšení energetické efektivity.

V kontextu tohoto projektu využíváme unikátní monitorovací nástroj s názvem Green Globe, díky kterému získáváme data o životním prostředí. Tento nástroj nám pomáhá držet se na správné cestě: tvoří spolehlivý základ informací pro neustálé zlepšování.

Globální sociální odpovědnost společnosti

Řízení životního cyklu výrobků

Naším cílem je zlepšení naší ekologické rovnováhy napříč celým hodnotovým řetězcem. Na výběr těch pravých surovin klademe velký důraz a ujišťujeme se, že například odpad z oceli bude roztaven a znovu využit. Usilujeme o vývoj inovativních a opětovně použitelných výrobků s dlouhou životností, abychom minimalizovali naši ekologickou stopu a zlepšili naši ekologickou rovnováhu v celém hodnotovém řetězci. Naše balení lze buď recyklovat, nebo jsou vyrobená z obnovitelných zdrojů.

Naše další klíčová témata

Kontaktujte nás

Pokud nás chcete kontaktovat, využijte, prosím, náš online kontaktní formulář. S radostí vám poskytneme další informace a odpovíme na vaše dotazy.

Kontakt
Další adresy