Oznámení o ochraně osobních údajů

Vaše soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů jsou pro nás velmi důležité. Proto jsme pro vás vytvořili následující Oznámení o ochraně osobních údajů, abychom vám poskytli transparentním způsobem informace vztahující se k Obecnému nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) (EU 2016/679):

 • kdo vaše údaje zpracovává,
 • proč je zpracování údajů pro nás důležité,
 • jaké druhy údajů zpracováváme,
 • kdy vaše údaje zpracováváme,
 • vaše práva ve vztahu ke zpracování vašich údajů.

Seznamte se prosím důkladně s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů. Bližší informace o používání souborů cookie na našich internetových stránkách najdete v našich Zásadách pro soubory cookie.

1. Kontaktní údaje

Potřebujete-li kontaktní údaje správce údajů těchto internetových stránek, najdete je v tiráži.

Chcete-li se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Skupiny, zašlete prosím e-mailovou zprávu na adresu dataprotection@olympus-europa.com.

2. Obecné informace o zpracování vašich údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze tehdy, je-li to nutné za účelem zajištění funkčních a účelně provozovaných internetových stránek a také abychom vám mohli poskytovat náš obsah a služby.

Vaše údaje zpracováváme pouze v rozsahu povoleném národními a evropskými právními předpisy. Právní důvody, na základě kterých zpracování provádíme, jsou dle jednotlivých případů vysvětleny níže. Výklad také obsahuje důvody, proč vaše údaje zpracováváme, v jakých situacích a ve vztahu ke kterým službám.

Vaše údaje budou uloženy do okamžiku, kdy pomine účel jejich uchovávání. V některých případech stanoví evropské nebo národní předpisy, zákony nebo jiné předpisy či smlouvy, které se na nás vztahují, lhůtu delší či kratší. Na konci této lhůty budou údaje vymazány. Bližší informace o jednotlivých případech jsou uvedeny níže.

3. Zpracování vašich údajů

3.1 Návštěva našich internetových stránek a tvorba souborů protokolu

Při každé návštěvě našich internetových stránek náš systém z vašeho počítačového systému automaticky shromažďuje údaje a informace. Shromažďujeme následující údaje:

 • IP adresa,
 • typ/verze internetového prohlížeče,
 • zařízení,
 • operační systém,
 • datum a čas přístupu,
 • země,
 • jazyk.

Tyto údaje jsou také uloženy v souborech protokolu našeho systému.

Výše uvedené údaje nejsou uchovávány společně s jinými osobními údaji. Dočasné uložení IP adresy uživatelů naším systémem je nezbytné, aby bylo možné internetovou stránku na vašem počítači zobrazit. Vaše IP adresa musí být uložena po dobu použití dotyčných internetových stránek. Uchovávání souborů protokolů tudíž podporuje fungování internetových stránek. Tyto údaje také používáme k optimalizaci našich internetových stránek a zlepšení zabezpečení našich systémů informačních technologií. Tyto údaje nebudou v tomto kontextu sloužit k marketingovým účelům. Právním důvodem pro dočasné uložení údajů a souborů protokolu je Článek 6, odst. 1, písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Údaje jsou uloženy po dobu nutnou k dosažení účelu jejich shromažďování. Údaje nezbytné pro funkčnost internetových stránek budou vymazány po ukončení příslušné relace. Další údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

Shromažďování údajů za účelem poskytování internetových stránek a uložení údajů v souborech protokolu je nutné pro provoz internetových stránek.

3.2 Registrace

Na našich internetových stránkách vám umožňujeme registrovat se do různých služeb. Bližší informace týkající se určitých registračních platforem najdete níže v rozevíracích nabídkách.

Registrace za účelem vytvoření profilu (Registrace)

Abyste si mohli na našich internetových stránkách vytvořit osobní profil, musíte do vstupní masky zadat určité údaje. Zadané údaje obdržíme, uložíme a následně se v rámci Evropy předávají dalším subjektům skupiny Olympus. Během procesu registrace jsou shromažďovány následující údaje:

 • oslovení,
 • jméno,
 • příjmení,
 • DIČ pro Itálii,
 • ulice a číslo popisné,
 • PSČ
 • město,
 • země,
 • telefon,
 • e-mail,
 • heslo,
 • smlouva / souhlas s podmínkami použití (MyOlympus).

V nastavení účtu a na určitých internetových stránkách můžete dobrovolně uvést také další informace, jako např.

 • titul,
 • společnost,
 • číslo DPH,
 • sekundární adresa,
 • region,
 • číslo faxu,
 • datum narození,
 • společnost,
 • fotografie,
 • registrace produktu (datum nákupu a výrobní číslo zařízení),
 • přihlášení k odběru zpravodaje.

Vzhledem k tomu, že registrace je nutná pro plnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou, pak je právním důvodem Článek 6, odst. 1, písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Rozhodnete-li se nám tyto informace sdělit, pak vaše údaje používáme ke správě registrací produktů a jejich přiřazení k vašemu účtu. Vezměte prosím na vědomí, že v případě úspěšné registrace se můžete také přihlásit k dalším platformám, jako např. komunitě MyOlympus, internetovému obchodu nebo platformě Test & Wow. Proto se může při prvním přihlášení stát, že budete muset zadat další údaje.

Vaše údaje budou vymazány, jakmile nebudou zapotřebí pro účel, pro který byly shromážděny. To se vztahuje na údaje v souvislosti se smlouvami, nejsou-li nadále nezbytné k plnění smlouvy. I po ukončení smlouvy ovšem můžeme být smluvně či ze zákona povinni údaje uchovávat (např. pro daňové účely).

Vaši registraci můžete kdykoliv zrušit. Vámi uložené údaje můžete kdykoliv změnit úpravou nastavení na stránce profilu. Jsou-li údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, může být proveden předčasný výmaz, ale pouze v případě, že mu nebrání smluvní či zákonné povinnosti.

Registrace za účelem vytvoření profilu (Registrace) / ke službám MyOlympus

Abyste si mohli na našich internetových stránkách vytvořit osobní profil, musíte do vstupní masky zadat určité údaje. Zadané údaje obdržíme, uložíme a následně se v rámci Evropy předávají dalším subjektům skupiny Olympus. Během procesu registrace jsou shromažďovány následující údaje:

 • oslovení,
 • jméno,
 • příjmení,
 • přezdívka,
 • e-mail,
 • země,
 • heslo,
 • kontrola „Nejsem robot“,
 • smlouva / souhlas s podmínkami použití (MyOlympus).

V nastavení účtu a na určitých internetových stránkách můžete dobrovolně uvést také další informace, jako např.

 • ulice a číslo popisné,
 • PSČ
 • město,
 • telefonní číslo,
 • datum narození,
 • fotografie,
 • avatar,
 • registrace produktu (datum nákupu a výrobní číslo zařízení),
 • další informace mohou být shromažďovány ve vztahu k vašim zájmům v souvislosti s produkty a službami,
 • obsah pro veřejný profil / vizitku včetně textu a fotografie,
 • přihlášení k odběru zpravodaje.

Vzhledem k tomu, že registrace je nutná pro plnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou, pak je právním důvodem Článek 6, odst. 1, písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Rozhodnete-li se nám tyto informace sdělit, pak vaše údaje používáme ke správě registrací produktů a jejich přiřazení k vašemu účtu. Bližší informace najdete ve smluvních „Podmínkách použití“ internetových stránek MyOlympus.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě úspěšné registrace se můžete také přihlásit k dalším platformám, jako např. komunitě MyOlympus, internetovému obchodu nebo platformě Test & Wow. Proto při prvním přihlášení budete muset zadat další údaje.

Vaše údaje budou vymazány, jakmile nebudou zapotřebí pro účel, pro který byly shromážděny. To se vztahuje na údaje v souvislosti se smlouvami, nejsou-li nadále nezbytné k plnění smlouvy. I po ukončení smlouvy ovšem můžeme být smluvně či ze zákona povinni údaje uchovávat (např. pro daňové účely).

Vaši registraci můžete kdykoliv zrušit. Vámi uložené údaje můžete kdykoliv změnit úpravou nastavení na stránce profilu. Souhlas, který jste nám při registraci udělili, můžete kdykoliv zrušit. Jsou-li údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, může být proveden předčasný výmaz, ale pouze v případě, že mu nebrání smluvní či zákonné povinnosti.

Registrace k účasti na akci / ke službě MyOlympus

Chcete-li se účastnit akce, která je propagována prostřednictvím komunity MyOlympus, musíte vyplnit vstupní masku. Zadané údaje obdržíme, uložíme a následně se v rámci Evropy předávají dalším subjektům skupiny Olympus. Během procesu registrace jsou shromažďovány následující údaje:

 • oslovení (pohlaví) – povinný údaj,
 • jméno – povinný údaj,
 • příjmení – povinný údaj,
 • e-mail – povinný údaj,
 • telefon – volitelný údaj,
 • společnost – volitelný údaj,
 • země – volitelný údaj,
 • město – volitelný údaj,
 • ulice – volitelný údaj,
 • číslo popisné – volitelný údaj,
 • PSČ – volitelný údaj.

Právním důvodem pro zpracování údajů v tomto kontextu je Článek 6, odst. 1, písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vaše údaje budou vymazány, jakmile nebudou zapotřebí pro účel, pro který byly shromážděny. To se vztahuje na údaje v souvislosti se smlouvami, nejsou-li nadále nezbytné k plnění smlouvy. I po ukončení smlouvy ovšem můžeme být smluvně či ze zákona povinni údaje uchovávat (např. pro daňové účely).

Registrace ke školení

Chcete-li se registrovat do zdravotního školení nabízeného na našich internetových stránkách, musíte vyplnit vstupní masku, nebo pokud jste ji již v minulosti vyplnili, musíte se přihlásit do školicího profilu „MyOlympus“. Zadané údaje obdržíme, uložíme a následně pro vás vytvoříme školicí profil „MyOlympus“. Údaje budou zpracovány naším smluvním poskytovatelem služeb (bližší informace najdete v kapitole 5 níže). Během procesu registrace jsou shromažďovány následující údaje:

 • oslovení,
 • jméno,
 • přihlašovací jméno,
 • heslo,
 • jazyk,
 • povolání/pozice,
 • oddělení,
 • nemocnice/ordinace/společnost,
 • adresa,
 • PSČ
 • město,
 • země,
 • dále můžete uvést volitelně další doplňkové informace, jako např. akademický titul,
 • obor činnosti,
 • pracovní pozice,
 • telefonní číslo.

Registrační službou jsme pověřili společnost Haufe-Umantis AG.

Vaše údaje používáme k těmto účelům:

 • zpracování vaší žádosti o školení a kontaktování vaší osoby ohledně organizačních záležitostí.

Před dokončením registrace vás vyzveme, abyste udělili souhlas se zpracováním vašich údajů společností Olympus, a současně obdržíte odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů (prostřednictvím hypertextového odkazu). Pokud nám souhlas udělíte, pak je právním důvodem Článek 6, odst. 1, písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Navíc registrace je nutná pro plnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou, tudíž vedlejším právním důvodem je Článek 6, odst. 1, písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), protože vaše údaje využíváme k registraci k určitému školení.

Vaše údaje budou vymazány, jakmile nebudou zapotřebí pro účel, pro který byly shromážděny. To se vztahuje na údaje v souvislosti se smlouvami, nejsou-li nadále nezbytné k plnění smlouvy. I po ukončení smlouvy ovšem můžeme být smluvně či ze zákona povinni údaje uchovávat (např. pro daňové účely).

3.3 Odeslání žádosti

Chcete-li nám zaslat žádost prostřednictvím našich internetových stránek, musíte zadat údaje do vstupní masky (registrace není nutná) a kliknout na tlačítko Odeslat. Zadané údaje obdržíme a uložíme. Údaje budou zpracovány naším smluvním poskytovatelem služeb (bližší informace najdete v kapitole 5 níže).

Během procesu registrace jsou shromažďovány následující údaje:

 • oslovení,
 • jméno,
 • příjmení,
 • e-mailová adresa nebo přihlašovací jméno,
 • heslo,
 • jazyk uživatele,
 • písemná žádost a životopis,
 • „Jak jste se o nás dozvěděli“,
 • rozhodnutí o použití údajů – možnost zaškrtnout „Uděluji souhlas s tím, aby byly moje údaje uloženy i v případě, že bude moje žádost neúspěšná, a chci být informován(a) o budoucích volných pracovních pozicích“ a „Přeji si, aby byly moje údaje po dokončení procesu vztahujícího se k aktuální žádosti vymazány“.

Před dokončením žádosti vás vyzveme, abyste udělili souhlas se zpracováním vašich údajů, a současně obdržíte oznámení o těchto Zásadách ochrany osobních údajů (prostřednictvím hypertextového odkazu). Pokud nám souhlas udělíte, pak je právním důvodem Článek 6, odst. 1, písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zpracování vašich údajů je navíc nutné z hlediska závazků přijatých před uzavřením smlouvy, tudíž vedlejším právním důvodem je Článek 6, odst. 1, písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Registrační službou jsme pověřili společnost Haufe-Umantis AG.

Vaše údaje budou vymazány, jakmile nebudou zapotřebí pro účel, pro který byly shromážděny. To se vztahuje na údaje v souvislosti se smlouvami, nejsou-li nadále nezbytné k plnění smlouvy. I po ukončení smlouvy ovšem můžeme být smluvně či ze zákona povinni údaje uchovávat (např. pro daňové účely). Lhůta pro dobu uložení musí být stanovena jednotlivě dle konkrétních smluv či smluvních stran.

Vaši registraci můžete kdykoliv zrušit. Vaše uložené údaje můžete kdykoliv změnit. Souhlas, který jste nám při registraci udělili, můžete kdykoliv zrušit. Jsou-li údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, může být proveden předčasný výmaz, ale pouze v případě, že mu nebrání smluvní či zákonné povinnosti.

3.4 E-mailový marketing

Udělíte-li nám souhlas, můžete se na našich internetových stránkách přihlásit k odběru našeho zpravodaje, kterým vás informujeme o aktuálních zajímavých nabídkách.

Chcete-li se přihlásit k odběru našeho zpravodaje, obecně využíváme metodu dvojitého potvrzení souhlasu. To znamená, že vám po registraci zašleme na vámi uvedenou e-mailovou adresu e-mailovou zprávu, ve které vás vyzveme, abyste potvrdili, že se skutečně hodláte k odběru zpravodaje přihlásit. Pokud vaši registraci nepotvrdíte, vaše údaje budou automaticky vymazány. Kromě toho uchováváme datum registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je ověřit vaši registraci a v případě potřeby vyjasnit, zda nedochází ke zneužívání vašich osobních údajů.

Chcete-li dostávat zpravodaj Consumer Products Division, registrace účtu MyOlympus je povinná. Zadání dalších, např. „Moje zájmy“, samostatně označených údajů je dobrovolné. Tyto údaje budou sloužit k tomu, abychom vás mohli oslovovat osobně. Po potvrzení si vaši e-mailovou adresu uložíme pro účely zasílání zpravodaje. Právním důvodem pro zpracování údajů v tomto kontextu je Článek 6, odst. 1, písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zpracování vašich údajů je navíc nutné z hlediska závazků přijatých před uzavřením smlouvy, tudíž vedlejším právním důvodem je Článek 6, odst. 1, písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), protože zpracování vašich údajů je nutné, abychom vám mohli zasílat zpravodaj.

Váš souhlas se zasíláním zpravodaje můžete kdykoliv zrušit a od odběru zpravodaje se odhlásit. Zrušení souhlasu lze oznámit kliknutím na odkaz, který je uveden v každém e-mailu se zpravodajem, nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v tiráži.

Vezměte prosím na vědomí, že při zasílání zpravodaje vyhodnocujeme vaše uživatelské chování. Pro účely tohoto hodnocení obsahují zasílané e-maily tzv. webové signály neboli pixelové tagy, které představují soubory jednopixelových obrázků uložených na našich internetových stránkách. Za účelem hodnocení propojujeme údaje, které jsme zpracovali, a webové signály s vaší e-mailovou adresou a individuální identifikací. Odkazy, které ve zpravodaji obdržíte, tuto identifikaci také obsahují. Pomocí získaných údajů vytváříme profil uživatele, abychom mohli zpravodaj lépe přizpůsobit vašim individuálním zájmům.

Zaznamenáváme, zda a kdy si náš zpravodaj čtete, na které odkazy jste klikli, a z těchto informací odvozujeme vaše osobní zájmy. Tyto údaje zpracovává náš smluvní poskytovatel služeb. Tyto údaje propojujeme s akcemi, které jste provedli na našich internetových stránkách.

Informace jsou uchovávány, dokud jste přihlášeni k odběru zpravodaje. Po odhlášení odběru údaje uchováváme čistě pro statistické účely a anonymně. Vezměte prosím na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

3.5 Kontaktování naší společnosti prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu

Obrátíte-li se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, budou uloženy osobní údaje předané prostřednictvím e-mailu a data vyplněná v kontaktním formuláři.

V souvislosti s kontaktním formulářem zpracováváme (maximálně) následující údaje – Consumer Product Division:

Internetové stránky:

 • typ žádosti*,
 • oslovení*,
 • titul,
 • jméno*,
 • příjmení*,
 • e-mailová adresa*,
 • společnost/organizace,
 • pracovní pozice,
 • země*,
 • ulice a číslo popisné,
 • PSČ
 • město,
 • telefonní číslo,
 • fax,
 • model produktu,
 • text zprávy,
 • kontrola „Nejsem robot“.

Další pole audio kontaktního formuláře internetových stránek:

 • kontaktujte mne prosím: telefonicky, e-mailem, poštou,
 • odvětví*,
 • zaměstnanci*,
 • mám zájem o*: obecně řešení hlasové dokumentace, upgrade stávajícího diktovacího řešení, řešení přepisu, výhody digitálního diktování (v porovnání s analogovým diktováním), produkty, jiné.

Další pole u platformy Olympus Test & Wow:

 • jazyk.

Jakmile bude vaše zpráva odeslána, dojde k uložení následujících údajů:

 • Formuláře na internetových stránkách: Veškeré údaje zadané formulářem budou odeslány e-mailem příslušným kontaktním osobám (v závislosti na typu žádosti). Olympus ECSC zadá údaje zákazníka na potřebnou dobu do systému CRM společnosti Olympus, aby bylo možné poskytnout v návaznosti na žádost příslušnou podporu.
 • Formuláře Olympus Test & Wow: Veškeré údaje zadané formulářem budou uloženy v databázi zákazníků MyOlympus.

Vzhledem k tomuto zpracování údaje vás žádáme o souhlas před odesláním zprávy a současně prostřednictvím hypertextového odkazu upozorňujeme na podmínky Zásad ochrany osobních údajů.

Kontaktní formuláře MEDICAL

 • předmět/důvod zprávy,
 • jméno a příjmení,
 • země,
 • e-mailová adresa,
 • text zprávy.

Dále můžete uvést volitelně další doplňkové informace, jako např.:

 • oslovení,
 • telefon,
 • pracovní pozice,
 • organizace,
 • fax,
 • ulice,
 • PSČ
 • město.

Jakmile bude vaše zpráva odeslána, dojde k uložení následujících údajů:

 • Všechna pole, která jste v kontaktním formuláři vyplnili.

Právním důvodem pro zpracování údajů v tomto kontextu je Článek 6, odst. 1, písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zpracování dalších údajů (např. údaje o připojení) během procesu odeslání musí bránit zneužití kontaktního formuláře a zajišťovat bezpečnost našich systémů informačních technologií. Právním důvodem v tomto kontextu je Článek 6, odst. 1, písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vzhledem ke zpracování vašich údajů při odeslání e-mailu vaší osobou je právním důvodem také Článek 6, odst. 1, písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), protože existuje oprávněný zájem tyto údaje zpracovat. Osobní údaje z e-mailů a kontaktních formulářů zpracováváme výhradně pro účely správy navázání kontaktu, přičemž tyto údaje budou předány v rámci Evropy dalším subjektům skupiny Olympus. Tyto údaje slouží výhradně ke korespondenčním účelům. Probíhá-li navázání kontaktu v souvislosti s uzavřením smlouvy, pak je vedlejším právním důvodem zpracování Článek 6, odst. 1, písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vaše údaje budou vymazány, jakmile nebudou zapotřebí pro realizaci účelu, pro který byly shromážděny. K tomu dochází tehdy, je-li příslušná korespondence s vaší osobou ukončena. Korespondence je ukončena tehdy, je-li evidentní, že otázky/důvody k zaslání zprávy, byly konečným způsobem vyjasněny. Osobní údaje dodatečně shromážděné během procesu odeslání budou vymazány nejpozději po uplynutí lhůty sedmi dnů.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Obrátíte-li se na nás e-mailem, můžete proti uchovávání vašich osobních údajů kdykoliv vznést námitku. V takovém případě ovšem na vaši zprávu neodpovíme.

3.6 Internetový obchod – funkce / Funkce týkající se objednávky produktů či služeb – Consumer Product Division

Objednáte-li si některý z našich produktů v internetovém obchodě nebo provedete-li registraci produktu, pak shromažďujeme vaše osobní údaje pro účely internetového obchodu. Tyto údaje zahrnují:

 • oslovení*,
 • titul,
 • Jméno*
 • společnost,
 • číslo DPH,
 • e-mailová adresa*,
 • poštovní adresa,
 • země*,
 • telefonní číslo.
 • e-mailová adresa*,
 • heslo*.
 • V závislosti na typu platby požadované údaje, např. údaje o kreditní kartě
 • Ostatní osobní údaje nám poskytujete dobrovolně.

Vaše osobní údaje budeme my i naši poskytovatelé služeb (poštovní a balíkové služby) používat v nutném rozsahu pro uzavření, realizaci či ukončení smlouvy s vaší osobou nebo využití námi poskytovaných služeb. Potřebujeme je zejména k těmto účelům:

 • správa internetových stránek,
 • zlepšování našich internetových stránek vzhledem ke způsobům používání,
 • umožnění použití konkrétních služeb na našich internetových stránkách.
 • zpracování vašich objednávek,
 • korespondence ve vztahu k vašim objednávkám,
 • zasílání faktur a zpracování plateb,
 • zodpovídání vašich dotazů.

Právním důvodem ke zpracování vašich údajů je v tomto případě Článek 6, odst. 1, písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), protože vaše údaje musíme zpracovávat za účelem plnění našim smluvních závazků (dodání produktu). Co se týče zlepšování našich internetových stránek a využívání konkrétních služeb na našich internetových stránkách, zpracování vašich údajů je založeno na Článku 6, odst. 1, písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), protože máme oprávněný zájem zlepšovat do budoucna naše služby. Přenos vašich údajů výše uvedeným poskytovatelům služeb je také založen na Článku 6, odst. 1, písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), protože nabízejí platební metody, které vám usnadňují platby za produkty.

Vaše údaje budou vymazány, jakmile nebudou zapotřebí pro realizaci účelu, pro který byly shromážděny. Vzhledem k tomu, že jsou údaje nezbytné pro plnění smlouvy, vaše údaje uchováváme prakticky až do skončení smlouvy. Vyhrazujeme si ovšem právo tyto údaje uchovávat po dobu nezbytnou pro řešení případných záručních reklamací. I po ukončení smlouvy ovšem můžeme být smluvně či ze zákona povinni údaje uchovávat (např. pro daňové účely). Lhůta pro dobu uložení musí být stanovena jednotlivě dle konkrétní smlouvy či smluvních stran.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Jsou-li údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, může být proveden předčasný výmaz, ale pouze v případě, že mu nebrání smluvní či zákonné povinnosti.

Osobní údaje nebudeme bez vašeho souhlasu zpřístupňovat třetím stranám, a to kromě ostatních společností Olympus Group a přidružených subjektů, jako např. poskytovatelům platebních služeb (PayPal a Wirecard Bank AG / RatePay GmbH) a poskytovatelům poštovních a balíkových služeb. Tito poskytovatelé služeb mohou vaše údaje dále předávat agenturám posuzujícím úvěruschopnost. Osobní údaje nezbytné ve vztahu k transakci budeme uchovávat a používat v rozsahu požadovaném pro účely zpracování objednávky a/nebo je předáme poskytovatelům služeb a pro účely zpracování údaje naším jménem. Je-li zboží objednáváno do země mimo Německo, pak jsou údaje předány poštovním a balíkovým službám v zahraničí v rozsahu nutném pro odeslání zásilky. Ve vztahu ke službám Wirecard Bank AG /RatePay GmbH a PayPal vezměte prosím na vědomí:

3.6.1 Wirecard Bank AG, RatePay GmbH a Klarna Bank AB (publ)

V závislosti na typu platby a dostupnosti poskytuje platební procesy Wirecard Bank AG (dále jen jako „typ platby Wirecard“). Je-li typ platby Wirecard k dispozici a zvolen (včetně kreditní karty, p24, ideal, Sofortüberweisung, faktury, splátky), pak mohou být následujícím subjektům: RatePay GmbH, Schlüterstrasse 39, D-10629 Berlín, Německo, Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm , Švédsko, a Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, D-85609 Aschheim, Německo, předány a u těchto subjektů zpracovávány následující údaje, a to pro níže uvedené účely:

 • titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo,
 • číslo sociálního zabezpečení u Dánska, Finska, Norska a Švédska,
 • údaje o účtu (u typu platby Wirecard ve formě přímého inkasa): majitel účtu, číslo účtu, kód Sort, banka, kód IBAN, kód BIC/Swift,
 • údaje o objednávce: údaje o předchozích a/nebo budoucích objednávkách zákazníka u daného maloobchodního prodejce nebo jiných internetových obchodů prostřednictvím platebních služeb Wirecard, RatePay a Klarna, např. informace o produktech a typech plateb vybraných koncovým zákazníkem,
 • údaje o úvěruschopnosti: údaje zejména od ratingových agentur, které poskytují informace o úvěruschopnosti zákazníka, např. informace o pohledávkách za zákazníkem a ostatní údaje o úvěrové důvěryhodnosti,
 • technické údaje: údaje o zařízení použitém zákazníkem během procesu objednávky,
 • IP adresa.

Tyto údaje o zákazníkovi slouží k následujícím účelům:

 • kontrola rizik ve vztahu k objednávce u maloobchodního prodejce,
 • předání údajů o zákazníkovi společnostem Wirecard, RatePay a Klarna a předání údajů o zákazníkovi vztahujících se k iniciování, zahájení či ukončení smlouvy mezi koncovým zákazníkem a společností Olympus společnostmi Wirecard, RatePay a/nebo Klarna společnostem SCHUFA Holding AG, Infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Creditreform Boniversum GmbH, Deltavista GmbH a/nebo Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (BWI) za účelem získání informací o zákazníkovi od těchto ratingových agentur. Tyto informace mohou zahrnovat hodnocení úvěruschopnosti založené na matematicko-statistických procesech, které do výpočtu zahrnují údaje adresy. Pro účely uchovávání informací o zákazníkovi je společnost Wirecard oprávněna kdykoliv jmenovat jiného poskytovatele služeb.
 • výpočty vlastních hodnot hodnocení a jiných tříd (např. kategorií rizik) společnostmi Wirecard a/nebo RatePay a/nebo Klarna,
 • učinění rozhodnutí společností Wirecard o poskytnutí typu platby Wirecard dle požadavku zákazníka (pro aktuální i budoucí objednávky v obchodě Olympus) na základě těchto informací a jejich předání společnosti Olympus,
 • použití údajů adresy společností Olympus a předání těchto informací společnostem Wirecard, RatePay a/nebo Klarna za účelem posouzení rizika prodlení platby v jednotlivých případech.

Kontrola rizik ve vztahu k objednávkám u jiných internetových obchodů:

 • provádění výše uvedené kontroly rizik prostřednictvím společností Wirecard, RatePay a/nebo Klarna ve vztahu k provozovatelům dalších internetových obchodů, pokud chce zákazník u takového internetového obchodu odeslat objednávku za využití typu platby Wirecard.
 • předání údajů o zákazníkovi v rámci postoupení pohledávky společnosti Wirecard a využití údajů o zákazníkovi společností Wirecard, je-li to nutné k uplatnění a vymáhání postoupené pohledávky.

3.6.2 PayPal

U plateb přes PayPal předáváme údaje o platbě společnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal“). Společnost PayPal si vyhrazuje právo provádět kontrolu úvěruschopnosti. Výsledek kontroly úvěruschopnosti s ohledem na statistickou pravděpodobnost prodlení s platbou slouží společnosti PayPal k rozhodování o ochotě poskytnout daný způsob platby. Informace o úvěruschopnosti mohou zahrnovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. úvěrové bodování). Je-li úvěrové bodování zařazeno do výsledku kontroly úvěruschopnosti, musí být založeno na vědecky obhajitelných matematicko-statistických postupech. Takové údaje, jako např. údaje adresy, se zařazují do výpočtu úvěrového bodování.

3.7 Funkce blogování s funkcí komentářů / Služba MyOlympus – Consumer Product Division

Na našich internetových stránkách v rámci komunity MyOlympus provozujeme tzv. „weblog“ neboli „blog“, který obsahuje funkci komentářů. Chcete-li k příspěvku vložit komentář, musíte zadat do pole „Komentář“ text. Po odeslání komentáře jsou nám údaje odeslány a námi uloženy. Zadáte-li k blogu komentář, uchováváme následující údaje:

 • čas a datum odeslání komentáře.

Text zadaný do pole „Komentář“, přičemž jméno či pseudonym uživatele je poté zobrazen pod komentovaným blogovým příspěvkem třetím stranám společně se zadaným jménem a datem a časem zveřejnění. Před odesláním komentáře vás žádáme o souhlas a uvádíme odkaz na Zásady ochrany osobních údajů. V rozsahu, ve kterém je shromažďování a zpracování údajů založeno na vašem souhlasu, je právním důvodem zpracování Článek 6, odst. 1, písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vzhledem k tomu, že zpracování vašich údajů je také nutné z hlediska zveřejnění komentáře, právním důvodem je také Článek 6, odst. 1, písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zpracování dalších údajů během procesu odeslání a uložení v našem systému musí alespoň v minimálním rozsahu bránit zneužití funkce komentářů a zajišťovat bezpečnost našich systémů informačních technologií. Váš komentář můžeme navíc odstranit pouze na vaši vlastní žádost, pokud vás lze identifikovat. Právní důvod pro zpracování výše uvedených údajů je tudíž také založen na Článku 6, odst. 1, písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vaše údaje budou vymazány, jakmile nebudou zapotřebí pro účel, pro který byly shromážděny. Údaje shromažďované a zpracovávané v kontextu funkce komentářů jsou potřebné po dobu zveřejnění komentáře. I po výmazu či odstranění komentáře může být nutné údaje uchovávat či zpracovávat, pokud jejich uložení vyžadují smluvní závazky či zákonná povinnost.

Váš souhlas udělený před zveřejněním komentáře můžete kdykoliv odvolat. V tom případě vymažeme veškeré údaje shromážděné v souvislosti s příslušným komentářem. To neplatí v případech, kdy zákonné lhůty pro uchování údajů vyžadují delší dobu uložení či zpracování údajů.

3.8 E-maily týkající se stavu opravy spotřebních produktů

Jako zákazník využívající naše fotografické a audio produkty máme možnost využít naši online registraci opravy a zaslat nám produkt do našeho servisního centra. Pokud jste nám sdělili vaši e-mailovou adresu, budete dostávat aktuální informace o průběhu vaší opravy e-mailem. To ve smyslu Článku 6, odst. 1, písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) představuje oprávněný zájem. Proti těmto e-mailům můžete kdykoliv vznést námitku, a to kliknutím na odkaz pro zrušení odběru těchto e-mailů v dolní části každého e-mailu o průběhu realizace opravy. Po vznesení námitky nebudou vaše údaje nadále pro tento účel zpracovávány. Kromě toho můžete průběh opravy kdykoliv zkontrolovat telefonicky na naší informační lince nebo e-mailem.

3.9 Průzkum spokojenosti u zákazníků Medical Systems

Protože nás vždy zajímá názor našich zákazníků na naši nabídku produktů a služeb, provádíme u zákazníků průzkumy spokojenosti. Jako zákazník společnosti Olympus od nás budete pravidelně dostávat e-mailové zprávy s žádostí o hodnocení našich produktů a služeb. Tyto e-mailové zprávy od nás budete dostávat bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru našeho zpravodaje. Tímto splňujeme naši zákonnou povinnost vyplývající ze Směrnice EU 2002/58/ES. Pro tento účel využíváme e-mailovou adresu poskytnutou v rámci nákupu za účelem inzerování našich vlastních produktů, které jste od nás zakoupili na základě již zadané objednávky. Proti těmto e-mailovým zprávám s průzkumy spokojenosti zákazníků můžete kdykoliv vznést námitku, aniž by vám tím vznikly jakékoliv náklady kromě přenosových nákladů v základní sazbě. Po vznesení námitky nebudou vaše údaje nadále pro tyto účely zpracovávány.

4. Zrušení účtu MyOlympus nebo na internetovém obchodě Olympus – Consumer Product Division

Souhlas udělený ve vztahu k registraci ke službě lze kdykoliv s budoucí platností zrušit přihlášením k účtu a zvolením možnosti „Odstranit účet“. Vezměte prosím na vědomí, že tímto krokem dojde k odstranění veškerých informací a výhod souvisejících s vaším účtem, a to včetně případně zadaných registrací produktů. Bližší informace najdete ve smluvních „Podmínkách použití“ internetových stránek MyOlympus.

5. Předání osobních údajů do třetích zemí

Jak již bylo uvedeno výše v kapitole 3, některé služby zadáváme jiným společnostem. Tyto společnosti se mohou nacházet také ve třetích zemích mimo EU. V takových případech budou vaše údaje zpracovávány v těchto třetích zemích. Proto v následující tabulce uvádíme, které služby jsou zadávány takovým společnostem, kde mají tyto společnosti sídlo a na základě jakých právních důvodů můžeme těmto společnost zpracování vašich údajů zadávat.

Zpracování údajů Třetí strana Třetí země Právní důvod
Registrace ke školení (Olympus Europa SE & Co. KG, MSD) Haufe-Umantis AG Švýcarsko Rozhodnutí o odpovídající ochraně, Článek 45 (Švýcarsko: viz Rozhodnutí Komise 2000/518/ES)
Odeslání žádosti Haufe-Umantis AG Švýcarsko Rozhodnutí o odpovídající ochraně, Článek 45 (Švýcarsko: viz Rozhodnutí Komise 2000/518/ES)

6. Vaše práva

Naším záměrem je informovat vás o vašich právech týkajících se zpracování vašich osobních údajů naší společností. Budete-li mít jakékoliv otázky týkající se vašich práv nebo budete-li chtít některé nebo některá vaše práva vůči naší společnosti uplatnit, zašlete nám prosím e-mail na adresu dataprivacy@olympus-europa.com.

6.1 Právo odvolat prohlášení o udělení souhlasu ve vztahu k ochraně osobních údajů (Článek 7, odst. 3 GDPR)

Je-li zpracování vašich údajů naší společností založena na vašem výslovném souhlasu, pak máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tomto právu budete informováni.

6.2 Právo na informace (Článek 15 GDPR)

V souladu s Článkem 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte právo od nás žádat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely, pro které vaše osobní údaje používáme, kategorie osobních údajů o vaší osobě, které máme v držení, příjemci či kategorie příjemců, kterým jsme vaše osobní údaje sdělili nebo sdělíme, je-li to možné, předpokládaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo, není-li to možné, kritéria uplatněná ke stanovení takové doby, nejste-li zdrojem osobních údajů o vaší osobě přímo vy, všechny relevantní informace o tom, jak jsme vaše osobní údaje získali, zda používáme vaše osobní údaje v rámci automatizovaného rozhodování, a pokud ano, další informace ohledně jeho významu. Jsou-li osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách, jejichž účelem je zajistit, že se příjemci také řídí ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

6.3 Právo na opravu (Článek 16 GDPR)

Máte právo žádat, abychom provedli neprodleně opravu všech nesprávných údajů týkajících se vaší osoby. Vzhledem k účelům zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

6.4 Právo na výmaz neboli „být zapomenut“ (Článek 17 GDPR)

Pokud je dán některý z níže uvedených důvodů, pak máte právo žádat okamžitý výmaz vašich údajů:

 • údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • odvoláte souhlas, na základě kterého byly údaje zpracovávány, a neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování,
 • proti zpracování podáte námitku dle Článku 21, odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace a pro zpracování údajů neexistují žádné převažující oprávněné zájmy,
 • proti zpracování pro účely přímého marketingu podáte námitku dle Článku 21, odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR),
 • údaje byly zpracovány protiprávně,
 • výmaz údajů je dle evropského či národního práva nezbytný pro splnění zákonné povinnosti,
 • údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti učiněnou v souladu s Článkem 8, odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Žádosti o výmaz vyhovíme, nejsme-li ze zákona povinni či oprávněni nadále vaše údaje uchovávat či zpracovávat. Za zákonnou povinnost se považují zejména zákonem stanovené lhůty pro uchování údajů. Vaše údaje jsme oprávněni nadále uchovávat i v případě, nejsme-li bez nich schopni stanovit, uplatnit či chránit naše právní nároky.

Pokud jsme vaše osobní údaje zveřejnili a máme povinnost je vymazat, uplatníme s ohledem na dostupnou technologii a realizační náklady náležitá opatření, abychom v případě, že výmaz údajů žádáte, o takovém požadavku zodpovědné osoby informovali.

6.5 Právo na omezení zpracování (Článek 18 GDPR)

V souladu s Článkem 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) můžeme údaje zpracovávat pouze v omezeném rozsahu v následujících případech:

 • vyjádříte-li pochybnosti o správnosti vašich údajů, až do ověření správnosti údajů,
 • zpracování je protiprávní, přičemž odmítnete výmaz údajů a žádáte, aby bylo používání osobních údajů omezeno,
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro stanovení, uplatnění či ochranu právních nároků,
 • podáte-li proti zpracování údajů námitku dle Článku 21, odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, dokud není jasné, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad vašimi zájmy.

Je-li zpracování omezeno, můžeme tyto údaje pouze uchovávat. V takovém případě je další zpracování přípustné pouze s vaším souhlasem nebo pro účely stanovení, uplatnění či ochrany právních nároků či ochranu práv jiné fyzické či právnické osoby nebo na základě závažného veřejného zájmu Evropské unie nebo jejího členského státu. Váš souhlas udělený v této souvislosti můžete kdykoliv odvolat. Na skutečnost, že omezení zpracování bude zrušeno, budete předem upozorněni.

6.6 Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů (Článek 19 GDPR)

O opravě, výmazu nebo omezení zpracování vašich údajů jsme povinni informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje předány. Toto se nepoužije, není-li poskytnutí takových informací možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Na žádost vás budeme o těchto příjemcích informovat.

6.7 Právo na přenositelnost údajů (Článek 20 GDPR)

Máte právo obdržet údaje, které jste nám o sobě poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo nás požádat o předání vašich údajů třetí straně, a to za předpokladu,

 • že je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu či smlouvě
 • a zároveň je takové zpracování prováděno automatizovaně.

Je-li to technicky možné, můžete nás žádat, abychom vaše údaje předali přímo třetí straně.

Nicméně toto právo nesmí poškozovat práva a svobody ostatních osob, a to včetně naší společnosti. V takovém případě jsme oprávnění poskytnutí či předání vašich údajů zamítnout.

6.8 Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování (Článek 22 GDPR)

Na našich internetových stránkách nejsou vaše údaje předmětem rozhodnutí činěných výhradně na základě automatizovaného zpracování (např. profilování). Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založených výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, která mají pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýkají.

6.9 Právo vznést námitku (Článek 21 GDPR)

Pokud vaše údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu (Článek 6, odst. 1, písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), pak máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo vznést námitku. To platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.

V takovém případě nebudeme údaje nadále zpracovávat, neprokážeme-li závažné důvody, pro které je nutné zpracování zajistit. Tyto důvody musí převážit vaše zájmy, práva a svobody, nebo takové zpracování slouží ke stanovení, uplatnění či ochraně právních nároků.

Zpracováváme-li vaše údaje pro účely přímého marketingu, můžete podat proti zpracování vašich údajů námitku. To platí také pro profilování v rozsahu, ve kterém má souvislost s přímou reklamou.

Po vznesení námitky nebudou vaše údaje nadále pro tyto účely zpracovávány.

6.10 Právo podat stížnost u dozorového orgánu (Článek 77 GDPR)

Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu, a to konkrétně ve členském státě, ve kterém pracujete, běžně žijete nebo kde ve vztahu k vaší osobě došlo k údajnému porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Tím nejsou dotčeny správní či soudní opravné prostředky, na které můžete mít právo.

7. Aktualizace našich Zásad ochrany osobních údajů a Zásad pro soubory cookie

V případě změn právních, technických či hospodářských podmínek si vyhrazujeme právo tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně aktualizovat. V případě aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů uplatníme náležitá opatření, abychom vás o významu provedených změn řádně informovali. Budou-li to vyžadovat zákony na ochranu osobních údajů, zajistíme od vás v předepsaném rozsahu souhlas se všemi významnými změnami těchto Zásad ochrany osobních údajů.

8. Oznámení týkající se hostingu

Všechny naše internetové stránky zajišťují poskytovatelé hostingových služeb, kteří uplatňují nejmodernější normy ochrany osobních údajů a zabezpečení dat.

Poslední aktualizace: 18. 05. 2018