Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jsme společnost Olympus Europa SE & CO. KG (Amsinckstr. 63, 20097 Hamburk, Německo). Veškeré odkazy na „my/náš“ se týkají společnosti Olympus Europa SE & CO. KG.

„Osobní údaje“ jsou definovány jako informace, které se týkají vás osobně, jako například vaše jméno, e-mailová adresa nebo poštovní adresa.

Přečtěte si prosím toto opatření o ochraně osobních údajů, abyste porozuměli tomu, jak nakládáme s vašimi osobními údaji poté, co jsme je získali. Přečtěte si prosím toto prohlášení o ochraně osobních údajů dříve, než nám sdělíte své osobní údaje. Při procházení naší webové stránky nemusíte sdělovat své osobní informace.

Budete-li mít jakékoli pochybnosti či dotazy ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailu dataprotection@olympus-europa.com.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být čas od času aktualizováno. Datum nejnovější aktualizace je na této stránce uvedeno, proto prosím navštivte toto prohlášení o ochraně osobních údajů pokaždé, než nám sdělíte své osobní informace.

Sbíráme od vás osobní údaje, když na našich webových stránkách provádíte následující úkony:

 • registrujete se pro objednávání zboží nebo služeb,
 • ucházíte se o zaměstnání v naší společnosti nebo u některé z našich dceřiných společností (viz samostatné Prohlášení o ochraně osobních údajů, kde je vyžadován váš souhlas, než můžete vyplnit naši online přihlášku),
 • vznášíte online jakékoli další dotazy a
 • v souvislosti s cookies a ostatními technologiemi.

Při vaší registraci od vás zjišťujeme následující osobní informace:

 • jméno,
 • poštovní adresu,
 • telefonní číslo,
 • e-mailovou adresu,
 • další osobní údaje, které uvádíte do své žádosti o zaměstnání (viz naše samostatné Prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se vyžaduje váš souhlas, než můžete vyplnit naši online přihlášku),
 • další osobní data, která nám poskytnete dobrovolně,
 • data o používání v souvislosti s cookies a ostatními technologiemi.

Když nám poskytnete své osobní údaje, jak je uvedeno výše, používáme tyto vaše osobní údaje ke:

 • zpracování vašich objednávek zboží a služeb,
 • korespondenci s vámi ohledně vašich objednávek a k vašemu informování o nejnovějších produktech či speciálních nabídkách, které by vás mohly zajímat, pokud jste si v samostatném prohlášení nezvolili možnost nebýt zahrnuti do této komunikace,
 • odpovídání na vámi zaslané dotazy a k vašemu informování o nejnovějších produktech či speciálních nabídkách, které by vás mohly zajímat, pokud jste si v samostatném prohlášení zvolili možnost dostávat tyto informace,
 • zpracování a korespondenci s vámi ohledně vaší žádosti o práci,
 • sledování cílů uvedených pod cookies a ostatními technologiemi.

Osobní informace shromážděné přes webové stránky můžeme sdílet v rámci naší korporace. Jinak vaše osobní údaje sdělíme pouze vládním orgánům a soudním orgánům, zákonným nabyvatelům naší společnosti a dodavatelům, které zaměstnáváme, aby zpracovávali data naším jménem.

Na základě skutečnosti, že internet je globální prostředí, používání internetu ke sběru a zpracování osobních údajů nezbytně zahrnuje také přenos dat přes mezinárodní hranice. Proto procházením těchto webových stránek a sdělováním svých osobních údajů souhlasíte s tím, abychom zpracovávali vaše osobní údaje na mezinárodní bázi.

Když používáte naše webové stránky, online služby, interaktivní aplikace, e-mailové zprávy a reklamu, ukládáme na pevný disk vašeho počítače informace v podobě „cookies“ (v podstatě malý textový soubor nebo jednoduchý GIF). Soubory cookies nám dovolují ušít naše stránky na míru vašim zájmům a zálibám. Cookie může například obsahovat informace o stránkách, které jste navštívili na této webové stránce, což nám dovolí vám přizpůsobit vaši příští návštěvu těchto stránek. Nicméně cookies nám nedovolují přístup do zbytku vašeho počítače.

Abychom mohli analyzovat úspěšnost našich marketingových kampaní, používáme také další technologie jako webové signály a sledování. Používáme k tomu také tyto technologie třetích stran, abychom mohli analyzovat, kam naši návštěvníci chodí a co je zajímá během návštěvy našich webových stránek. Třetí strana může používat také informace o vašich návštěvách této a jiných webových stránek, aby mohla zdokonalovat své produkty a služby a přinášet reklamy na zboží a služby podle vašich zájmů. Chcete-li získat více informací o těchto postupech a zjistit své možnosti, jak zamezit třetím stranám v používání těchto informací, klikněte zde.

Většina internetových prohlížečů vám umožňuje mazat cookies nebo dostat varování vždy předtím, než je soubor cookie uložen na vašem pevném disku. Další informace získáte v návodu k použití vašeho internetového prohlížeče nebo jeho nápovědě. V případě, že deaktivujete cookies, které ukládáme do vašeho počítače, nebude případně moci využívat některé služby nebo možnosti našich webových stránek.

Tato webová stránka obsahuje hyperlinky na webové stránky vlastněné a provozované třetími stranami. Tyto webové stránky mají svá vlastní prohlášení ohledně ochrany osobních údajů a my vám doporučujeme, abyste si je vždy přečetli. V nich je přesně stanoveno používání osobních údajů, které uvedete během návštěvy těchto webových stránek. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost ani ručení za opatření na ochranu údajů webových stránek těchto třetích stran a vaše využívání takovýchto webových stránek je na vaše vlastní nebezpečí.

Studujeme trendy návštěvnosti, protože máme zájem na úspěšném šíření informací prostřednictvím webových stránek. Náš server zaznamenává informace, jakou jsou IP adresy vaší sítě, které stránky jste navštívili a jak dlouho vaše návštěva trvala. Poté používáme analytický software k vytváření zpráv, které nám pomáhají dozvědět se víc o tom, jak můžeme ještě zpříjemnit vaše zkušenosti s webovými stránkami. Pro webovou analýzu se používá anonymizovaná IP adresa. Záznamové soubory jsou pravidelně mazány. IP adresa je číslo vyhrazené pro váš počítač vaším poskytovatelem služeb, který vám poskytuje přístup k internetu.

Máte právo vyžadovat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a opravit jakékoli chyby v těchto údajích. Své žádosti adresujte prosím referentovi ochrany údajů na dataprotection@olympus-europa.com. Vynaložíme veškerou rozumnou snahu k poskytnutí, opravení nebo vymazání osobních údajů o vás z našich záznamů.

Dále máte právo kdykoli vyslovit nesouhlas s používáním vašich osobních údajů. Informujte nás prosím na naší kontaktní adrese nebo e-mailové adrese uvedené výše.

Červenec 2016
Olympus Europa SE & CO. KG
Referent ochrany údajů