Oznámení o ochraně osobních údajů

1. Obecné informace

Obecné informace o ochraně údajů ve společnosti Olympus a na těchto webových stránkách naleznete v našem obecném oznámení o ochraně osobních údajů. Tam najdete informace o svých právech jako subjektu údajů, o vymazání svých údajů a o předávání údajů třetím stranám a do třetích zemí.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vás ve spojení s výše uvedeným obecným oznámením o ochraně osobních údajů informuje o zpracování údajů na našich webových stránkách https://olympus.cz.

2. Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Olympus Europa SE & Co. KG

Wendenstraße 20

20097 Hamburg, Deutschland

Tel/Fax: +4940 - 23773 - 0

E-mail: privacy@olympus.com

Pro písemné dotazy na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Olympus platí výše uvedená adresa s dodatkem ""c/o Data Protection EMEA"" a následující e-mailová adresa: privacy@olympus.com

3. Účely a právní základy zpracování; příjemci údajů

V této části naleznete informace o účelech a právních základech operací zpracování na těchto webových stránkách a o příslušných příjemcích údajů.

3.1 Návštěva našich webových stránek

Vaše osobní údaje zpracováváme, když navštívíte naše webové stránky, aby-chom vám mohli tyto stránky zobrazit. Za tímto účelem zpracováváme následující kategorie údajů:

 • IP adresa
 • Typ a verze použitého prohlížeče
 • User agent (typ koncového zařízení, případně typ operačního systému)
 • Odkazující stránka (webová stránka, ze které jste se na naše webové stránky dostali pomocí hypertextového odkazu)
 • Datum a čas přístupu
 • Nastavení jazyka použitého prohlížeče

K poskytování obsahu na webových stránkách používáme také takzvané sítě pro doručování obsahu a webová písma a vložená videa od poskytovatelů třetích stran a za tímto účelem zpracováváme výše uvedené kategorie údajů. Vaše IP adresa proto může být při návštěvě webových stránek přenášena i do třetích zemí mimo EHP.

Když navštívíte webové stránky, zpracováváme výše uvedené kategorie údajů také za účelem vytvoření měření dosahu a statistik návštěvnosti webových stránek, jakož i za účelem provedení tzv. "A/B testů". A/B testy simulují dvě různé verze webové stránky. Za tímto účelem někteří uživatelé testují verzi A a jiní verzi B. Tímto způsobem lze zobrazit dvě nebo více variant vstupní stránky a zjistit možnosti zlepšení webové stránky.

Právním základem pro toto zpracování je v každém případě náš oprávněný zá-jem na efektivním provozu reprezentativních, globálních firemních webových stránek a na jejich optimalizaci a zlepšování, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.2 Kontakt přes kontaktní formulář nebo e-mailem

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo e-mailu, budou osobní údaje zaslané s vaším e-mailem a údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, zpracovány za účelem zpracování a odpovědi na váš dotaz.

V případě dotazů zaslaných e-mailem zpracováváme vaši e-mailovou adresu, předmět a obsah e-mailu, jakož i případné přílohy.

V případě dotazů prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme následující kategorie údajů:

 • Typ dotazu
 • Zpráva (volný text)
 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Datum a čas šetření

Právním základem pro zpracování vašich údajů za účelem vyřízení dotazu prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře je náš oprávněný zájem přijímat a odpovídat na příchozí dotazy prostřednictvím běžných elektronických komunikačních kanálů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V tomto případě bude zpracování probíhat pouze v případě, že existují závažné důvody hodné ochrany, které převažují nad vašimi oprávněnými zájmy (čl. 21 GDPR). Pokud kontakt souvisí s uzavřením smlouvy, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3.3 Upozornění na pracovní nabídky

Pokud se zaregistrujete do funkce "upozornění na pracovní nabídky", zpraco-váváme vaše osobní údaje, abychom vám mohli nabídnout požadovanou službu (pravidelné zasílání e-mailového zpravodaje s informacemi o aktuálních pracovních nabídkách).

Za tímto účelem zpracováváme následující kategorie údajů:

 • E-mailová adresa
 • Vaše heslo
 • Jazyk uživatele
 • Požadovaná pozice
 • Požadovaná pracovní doba (plný nebo částečný úvazek)
 • Požadované oddělení
 • Požadovaný typ zaměstnání
 • Vlastní výběr názvu pro výše uvedené nastavení vyhledávání

Po nastavení upozornění na pracovní nabídky prostřednictvím našich webových stránek vám zašleme potvrzující e-mail s odkazem na aktivaci zasílání novinek ("double opt-in"). Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna kliknutím na tlačítko "Odhlásit odběr" v zápatí e-mailu nebo přihlášením na našich webových stránkách s vybranými údaji a odhlášením od-běru pracovních nabídek.

3.4 Online aplikace a uživatelský účet

Pokud si na našich webových stránkách vytvoříte účet, abyste se mohli ucházet o inzerovanou pracovní pozici, zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli provést registraci a podat žádost tímto způsobem.

Za tímto účelem zpracováváme následující kategorie údajů:

 • Pozdrav
 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa nebo přihlašovací jméno
 • Heslo
 • Jazyk uživatele
 • Dopis a životopis
 • Vámi nahrané soubory, pokud jsou k dispozici
 • "Jak jste se o nás dozvěděli?"
 • Uvolnění údajů - je možné si vybrat mezi možnostmi "Souhlasím s tím, že mé údaje budou uloženy, pokud moje žádost nebude úspěšná, a že budu informován o budoucích nabídkách práce" nebo "Chci, aby mé údaje byly vymazány, jakmile bude aktuální proces žádosti ukončen".

Právním základem pro toto zpracování je navázání pracovního poměru, § 26 odst. 1 německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG), pokud se ucházíte o zaměstnání v Německu. V opačném případě je právním základem pro zahájení pracovního poměru čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Ke zpracování online žádostí a zasílání přihlášek k odběru pracovních míst využíváme služeb poskytovatele třetích stran. Právním základem je náš oprávněný zájem na efektivním vytváření procesů podávání žádostí a účinném výběru vhodných uchazečů, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.5 Registrace a správa uživatelského účtu "MyOlympus"

Chcete-li si na našich webových stránkách vytvořit osobní profil pro službu "MyOlympus", musíte zadat určité údaje do vstupní masky. Shromažďují se následující kategorie údajů:

 • Pozdrav
 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • Přezdívka
 • E-mailová adresa
 • Název země
 • heslo
 • Potvrzení "Nejsem robot"
 • Souhlas uživatele s podmínkami používání (My-Olympus)

V nastavení účtu můžete zadat také další volitelné informace o profilu, a to:

 • Ulice a číslo domu
 • Poštovní směrovací číslo
 • město
 • Telefonní číslo
 • Datum narození
 • Obrázek
 • avatar
 • Registrace výrobku (datum nákupu a sériové číslo zařízení)
 • Další informace o vašich oblíbených produktech a službách můžete rozk-liknout.
 • Obsah pro veřejný profil / set-kartu s textem a obrázky
 • Přihlášení k odběru newsletteru

Vzhledem k tomu, že registrace je nezbytná pro plnění smlouvy (uživatelské smlouvy pro MyOlympus), jejíž jste stranou, ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR slouží jako právní základ pro zpracování. Pokud nám tyto informace poskytnete, použijeme vaše údaje ke správě vašich registrací produktů a jejich propojení s vaším účtem. Další informace naleznete v podmínkách používání služby MyOlympus.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud vaše registrace proběhne úspěšně, můžete se pomocí vytvořeného uživatelského účtu přihlásit i k dalším plat-formám, jako je komunita MyOlympus, náš online obchod nebo platforma Test & Wow. Přitom od vás mohou být při prvním přihlášení požadovány další údaje.

Svůj uživatelský účet můžete kdykoli odstranit. Uložené údaje můžete kdykoli změnit změnou nastavení na stránce pro-file. Kromě toho můžete souhlas udělený při registraci kdykoli odvolat. Pokud jsou údaje potřebné k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, může dojít k předčasnému vymazání pouze tehdy, pokud to smluvní nebo zákonné povinnosti umožňují.

3.6 Registrace k účasti na akci

Chcete-li se zúčastnit události inzerované prostřednictvím komunity MyOlym-pus, musíte vyplnit vstupní masku. Shromažďují se následující kategorie údajů:

 • Pozdrav (pohlaví) - povinné pole
 • Křestní jméno - povinné pole
 • Příjmení - povinné pole
 • E-mail - povinné pole
 • Telefonní číslo - nepovinné
 • Společnost - nepovinné
 • Země - nepovinné
 • Město - nepovinné
 • Ulice - volitelně
 • Číslo domu - nepovinné
 • Poštovní směrovací číslo - nepovinné

Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3.7 Správa souhlasu a cookie banner

K zajištění platformy pro správu souhlasů a banneru pro soubory cookie využíváme poskytovatele třetích stran. Ta umožňuje návštěvníkům webových stránek udělit a odvolat souhlas s jednotlivými kategoriemi souborů cookie a získat informace o souborech cookie používaných na webových stránkách.

Za tímto účelem zpracováváme kategorie údajů uvedené v oddíle 3.1. Vaše IP adresa může být rovněž předána do třetích zemí mimo EHP.

Právním základem pro využití tohoto poskytovatele je náš oprávněný zájem na získání souhlasu od návštěvníků našich webových stránek, poskytování infor-mací návštěvníkům týkajících se souhlasu a správy kategorií souborů cookie, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Proti zpracování, které probíhá na základě našeho oprávněného zájmu, můžete vznést námitku. Zpracování pak proběhne pouze v případě, že existují závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi oprávněnými zájmy (čl. 21 GDPR).

3.8 Sledování a reklama

Na našich webových stránkách využíváme služby třetích stran, které nám umožňují používat tzv. funkce "re-marketingu" a "sledování konverzí". Tyto funkce nám umožňují zobrazovat uživatelům webových stránek na jiných webových stránkách reklamy založené na jejich zájmech a související s našimi produkty a službami. Děje se tak na základě analýzy interakce uživatele na našich webových stránkách, např. nabídek, o které má uživatel zájem, abychom mohli umístit cílené reklamy na jiné stránky poté, co uživatel navštívil naše webové stránky.

Za tímto účelem zpracováváme kategorie údajů uvedené v oddíle 3.1 a následující kategorie údajů:

 • Navštívené (dílčí) stránky
 • Kliknuté odkazy
 • Doba a typ interakce s webovými stránkami
 • Chování surfařů při návštěvě webových stránek

Vaše údaje mohou být také předávány poskytovatelům třetích stran ve třetích zemích mimo EHP. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna kliknutím na "Nastavení souborů cookie" v zápatí webové stránky.

4. Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme tzv. cookies. Cookies jsou textové soubory, které ukládá váš internetový prohlížeč do vašeho zařízení. Při náv-štěvě našich webových stránek se do vašeho zařízení ukládají různé soubory cookie, které naše webové stránky čtou. Technicky nezbytné soubory cookie jsou automaticky používány při návštěvě webových stránek. Právním základem pro používání technicky nezbytných souborů cookie je náš oprávněný zájem na provozování reprezentativních firemních webových stránek, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

S vaším souhlasem používáme další soubory cookie ke statistické analýze používání webových stránek a k nabídce personalizovaného obsahu a případně reklamy prostřednictvím vytváření pseudonymizovaných uživatelských profilů. Za tímto účelem také předáváme informace o používání webových stránek poskytovatelům služeb pro účely reklamy a analýzy. Vaše údaje mohou být také předávány poskytovatelům služeb ve třetích zemích, např. v USA. Souhlas s technicky nepotřebnými soubory cookie udělujete prostřednictvím našeho "Ban-neru souborů cookie", který se zobrazí při první návštěvě webových stránek a je kdykoli přístupný prostřednictvím odkazu "Nastavení souborů cookie" v zápatí webových stránek. Právním základem pro používání technicky nepotřebných souborů cookie je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna kliknutím na odkaz "Nastavení souborů cookie" v oblasti zápatí webové stránky. Tento odkaz vám také poskyt-ne další informace o kategoriích údajů zpracovávaných pomocí souborů cookie, příjemcích údajů, účelech zpracování a předávání údajů do třetích zemí při používání příslušných souborů cookie.

Změnou nastavení prohlížeče můžete přenos souborů cookie zakázat nebo omezit. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. To lze provést i auto-maticky příslušnou změnou nastavení prohlížeče. Pokud deaktivujete všechny soubory cookie pro naše webové stránky, je možné, že již nebude možné správně používat všechny funkce webových stránek.

5. Odkazy na sociální sítě

Naše webové stránky obsahují odkazy na sociální sítě (Twitter, LinkedIn a YouTube). Tyto služby provozují výhradně poskytovatelé třetích stran. Pokud na tyto odkazy přejdete, může dojít k předání informací těmto poskytovatelům. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a dalšího zpracování vašich údajů poskytovatelem, jakož i o vašich právech, naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele:

Službu YouTube nabízí

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

LinkedIn nabízí

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornie 94043, USA

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

Službu Twitter nabízí

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornie 94103, USA

https://twitter.com/privacy/

Poslední změna: 30.08.2022