Podmínky použití

Tyto stránky jsou určeny pouze pro obyvatele Evropské unie, Ruska, Středního východu a Afriky. Schválená využití produktů, registrace a prezentace se mohou v jednotlivých zemích lišit. Informace o dostupnosti našich produktů v oblasti, ve které žijete, a aktuální informace o registraci a schválené štítky produktů můžete získat na globálních webových stránkách společnosti na adrese Olympus global nebo na webových stránkách určených pro vaši zemi.

Platné zákony

Webové stránky obsahují informace o produktech, které mohou a nemusejí být dostupné v různých zemích, a je-li to zapotřebí, mohou být držitelem souhlasu nebo povolení k prodeji od vládního regulačního orgánu pro různé znaky a omezení v různých zemích. Každá země má specifické zákony, regulace a lékařskou praxi, kterými se řídí sdělování lékařských či jiných informací ohledně zdravotnických produktů na internetu. Nic na těchto stránkách nesmí být vykládáno jako vyžadování či propagace jakéhokoli produktu nebo ani jako vyobrazení jakéhokoli produktu, který není schválen podle zákonů a regulací země, kde sídlí čtenář.

Aktualizace podmínek používání

Olympus Europa Holding GmbH poskytuje na tomto serveru informace jakožto veřejnou službu svým zákazníkům a vyhrazuje si právo na změnu obsahu informací bez předchozího upozornění. Olympus Europa Holding GmbH nezodpovídá za přesnost, úplnost a/nebo spolehlivost obsahu zde uvedených informací. Vstoupením na tuto stránku přistupujete na podmínky používání, jak jsou stanoveny níže.

Zřeknutí se zodpovědnosti

Tato webová stránka je poskytnuta „tak, jak je“ a může se stát předmětem rozšiřování, dodatků a aktualizací. Přestože Olympus vyvíjí veškerou snahu, aby zajistil přesné a aktuální informace veřejnosti, nevznáší námitky ani neručí za přesnost či aktuálnost obsahu stránek a nepřebírá žádnou zodpovědnost za chyby, opomenutí nebo potenciální zastaralost informací. Zvláště pak není Olympus odpovědný za obsah jakékoli stránky, na niž tato webová stránka odkazuje. Dále Olympus nepřebírá zodpovědnost za škody nebo viry, které mohou postihnout vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek v důsledku přístupu, použití nebo stahování obsahu z těchto webových stránek.

Ochranné známky a registrované ochranné známky

Jména veškerých výrobků či služeb uvedená na této webové stránce jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných majitelů. Tato webová stránka a veškeré údaje, text, obrázky, video i audio na nich obsažené, jsou určeny pouze k osobnímu a nekomerčnímu použití. Tím, že je zpřístupňujeme na této webové stránce, neudělujeme žádnou licenci k využití patentovaného loga, servisních značek či ochranných známek. Veškeré zde poskytované informace si můžete volně kopírovat, ukládat a tisknout jejich kopie k osobnímu využití, společnost Olympus Europa Holding GmbH si však ponechává autorské právo na všechna média včetně textu, grafiky a fotografií. Není povoleno distribuovat, vyměňovat, upravovat, prodávat ani vysílat jakékoli informace z této webové stránky. Není-li uvedeno jinak, veškerý materiál na této webové stránce je chráněn autorským právem a nesmí být používán ke komerčním či veřejným účelům bez předchozího písemného svolení společnosti Olympus Europa Holding GmbH. Není také dovoleno bez předchozího písemného povolení společnosti Olympus Europa Holding GmbH odkazovat nebo „zrcadlit“ kteroukoli část této webové stránky.

Důvěrnost údajů

Olympus Europa GmbH respektuje důvěrnost jakýchkoli osobních informací poskytnutých návštěvníky těchto stránek. Podrobnosti naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.