Zdá se, že prohlížíte pomocí aplikace Internet Explorer 6. Tento prohlížeč je již zastaralý.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Management

Řídicí rada

Řídicí rada řídí společnost Olympus Europa SE & Co. KG a vede její obchodní činnost na každodenní bázi. Je zavázána sledovat zájmy společnosti a udržitelným způsobem zvyšovat hodnotu společnosti. Řídicí rada a dozorčí rada se nacházejí v německém Hamburku ve společnosti Olympus Europa Management SE. Řídicí rada se skládá ze šesti ředitelů:

 • Stefan Kaufmann

  Generální ředitel

 • Frank Drewalowski

  Výkonný ředitel, Divize lékařských systémů (MSD) a divize mikro zobrazovacích řešení (MISD)

 • Matthias Jakob

  Ředitel společnosti Olympus Europa SE & CO. KG

 • André Roggan

  Výkonný ředitel a předseda rady společnosti Olympus Surgical Technologies Europe

 • Michael Speiser

  Jednatel, Scientific Solutions Division

 • Akihiro Taguchi

  Senior Executive, Chief Sales Officer, Olympus Corporation, Japan

Dozorčí rada

Dozorčí rada zastává vedoucí a dohlížecí funkce pro obchodní aktivity společnosti Olympus Europa SE & Co. KG. Dohlíží na kroky managementu v rámci struktury definované stanovami společnosti SE & Co. KG, úzce spolupracuje s řídicí radou a účastní se všech rozhodnutí, která jsou pro společnost důležitá. Dozorčí rada má tyto členy:

Stefan Kaufmann
Nadine Jacobi
Dr Joachim Seeler
Yasuo Takeuchi