Zdá se, že prohlížíte pomocí aplikace Internet Explorer 6. Tento prohlížeč je již zastaralý.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Práce ve společnosti Olympus

Očekáváme mnoho a vy můžete očekávat to samé od nás

Olympus nabízí moderní pracovní prostředí a atraktivní podmínky:

Prostředí charakteristické hierarchií a rychlými rozhodovacími procesy. Klademe velký důraz na týmovou spolupráci. Všichni jsme vzájemně odpovědní za ostatní a všichni se navzájem podporujeme. Základními kameny naší spolupráce je otevřenost, důvěra, profesionalita a dialog.

Uvědomění si univerzální odpovědnosti se projevuje ve všech činnostech. Je tak zajištěno, že všechny naše kroky jsou jasné: směrodatné a odpovídající etickým zásadám, mezi které patří průhlednost a čestnost. Dalším důsledkem tohoto uvědomění je příkladná práce v oblasti společenské odpovědnosti, ať už v oblasti dětské péče nebo v oblasti sociálních a lékařských iniciativ.

Svých zaměstnanců si vážíme jako lidí, kteří dodávají společnosti Olympus osobnost a charakter a kteří jsou zárukou komerčního úspěchu. Z tohoto důvodu je pro nás mimořádně důležitý názor a přínos každého z našich zaměstnanců – neustálé vzdělávání je jedinou cestou k úspěchu v budoucnosti, který nám přinesou revoluční řešení.

Potenciál pro osobní kariérní rozvoj. Nabízíme prostor pro nápady, od prvních chvil udělujeme odpovědnost a klademe velký důraz na další vzdělávání. Chceme, abyste systematicky rozvíjeli a rozšiřovali své individuální schopnosti a profesionální znalosti a tím pracovali na vlastním kariérním vzestupu. Lidé s řídicím potenciálem se mohou účastnit našeho mezinárodního programu pro rozvoj v oblasti řízení.

Odměna dle výkonu. Od našich zaměstnanců očekáváme silné pracovní schopnosti a vůli, proto nabízíme řadu příležitostí pro další rozvoj a příslušné finanční odměny. Například náš systém provizí je úzce spjat s plněním cílů a ročním hodnocením zaměstnanců.