Mobile Version Hide

K prohlížení využíváte internetový prohlížeč Internet Explorer 6. Tento prohlížeč je již zastaralý.
Pro bezpečné a spolehlivé prohlížení stránek doporučujeme, abyste upgradovali na některý z následujících prohlížečů:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Soubory ke stažení LS‑P1

 • 23.02.2017

  Aktualizace firmwaru Verze 1.02

  Byla vylepšena stabilita činnosti záznamu při použití scén záznamu. 

  Byla vylepšena stabilita činnosti funkce Bluetooth. (Pouze model LS-P2) 

  Různé aktualizace pro vylepšení obecné provozní stability. 

  Stáhnout
 •  

  Pokyny pro ověření verze firmwaru diktafonu.

  1. V nabídce Home stiskněte tlačítko [MENU]. 

  2. Opakovaným stisknutím tlačítka [-] vyberte nabídku Device, která je označena ikonou klíče, a potom stiskněte tlačítko se šipkou vpravo. 

  3. Opakovaným stisknutím tlačítka [-] vyberte položku System Info a potom stiskněte tlačítko [OK]. 

 •  

  Obecná bezpečnostní opatření

  Před zahájením aktualizace firmwaru diktafonu si přečtěte následující zásady. 

  - Pokud se aktualizace nezdaří, diktafon by mohl být neopravitelně poškozen. Před aktualizací si pečlivě přečtěte pokyny. 

  - Firmware diktafonu nelze po aktualizaci vrátit na předchozí verzi 

  - Před spuštěním aktualizačního programu zazálohujte soubory v diktafonu. 

  - Tento program pro aktualizaci firmwaru je určen pouze pro tento model. 

  - Nikdy nevypínejte napájení počítače, když je spuštěn program pro aktualizování firmwaru. 

  - Nikdy nevypínejte napájení diktafonu ani neodpojujte kabel USB, když je spuštěn program pro aktualizování firmwaru. 

  - Pro aktualizaci firmwaru diktafonu je zapotřebí alespoň 12 MB místa ve vestavěné paměti 

  - Vyjměte kartu microSD z diktafonu. 

  - Před zahájením aktualizace vložte baterii. 

 •  

  Pokyny pro instalaci

  K provedení aktualizace firmwaru diktafonu postupujte následovně: 

  1. Stáhněte soubor s aktualizací. 

  2. Připojte diktafon k počítači s nainstalovaným podporovaným operačním systémem pomocí kabelu USB, který byl dodán s diktafonem, a počkejte, až se na displeji LCD diktafonu zobrazí zpráva „Remote“. 

  3. Ukončete všechny programy spuštěné v počítači. 

  4. Poklepáním na soubor s aktualizací spusťte aktualizaci. 

  5. Postupujte podle zobrazených pokynů. 

  6. Po dokončení aktualizace počkejte, až se na displeji LCD diktafonu zobrazí zpráva „Remote“, a potom odpojte diktafon. 

  7. Ověřte, zda se změnilo číslo verze firmwaru na nové. 

 • Návod k použití

  Stáhnout
 • Návod k použití (Basic)

  Stáhnout
 • Prohlášení o shodě

  Stáhnout