Mobile Version Hide

K prohlížení využíváte internetový prohlížeč Internet Explorer 6. Tento prohlížeč je již zastaralý.
Pro bezpečné a spolehlivé prohlížení stránek doporučujeme, abyste upgradovali na některý z následujících prohlížečů:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Jak aktualizovat firmware

Zde si můžete stáhnout nejnovější aktualizace firmwaru pro váš fotoaparát on-line, přesně stejně jako při aktualizaci software vašeho počítače. Jediné, co musíte udělat, je postupovat podle jednoduchých kroků níže.

Stahování OM Workspace, součástí je Digital Camera Updater

Program OM Workspace s Digital Camera Updater je nutný pro aktualizování firmware vašeho fotoaparátu. Klikněte níže pro stažení software.

OM workspace

Ujistěte se, že máte nainstalovanou nejnovější verzi softwaru OM Workspace.

Chcete-li získat nejnovější aktualizaci firmwaru pro váš fotoaparát, musíte mít v počítači nainstalovanou nejnovější verzi programu OM Workspace. Podle následujícího postupu se ujistěte, že máte nejnovější verzi.

1. Klikněte na položku Aktualizace softwaru v nabídce Nápověda na panelu nabídek aplikace OM Workspace.

2. Aktualizační nástroj zkontroluje přes internet, zda jsou k dispozici novější verze softwaru. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

3. Pokud jsou k dispozici novější verze softwaru, zobrazí se v dialogovém okně. Chcete-li použít aktualizaci firmwaru, klikněte na tlačítko Pokračovat v aktualizaci a na další obrazovce na tlačítko Ano. (Pokud kliknete na tlačítko Ne, aktualizace se zruší.)

4. Pozorně si přečtěte licenční smlouvu k softwaru. Pokud s podmínkami souhlasíte, pokračujte kliknutím na tlačítko Souhlasím.

5. Aktualizační program se stáhne. Po dokončení stahování se automaticky spustí aktualizace na nejnovější verzi.

Stažení a implementacefirmware

Upozornění:
Po aktualizaci firmwaru se nelze vrátit k předchozí verzi!

Příprava na aktualizaci firmware

1. Přihlaste se do počítače pomocí účtu s oprávněním správce.
2. Připojení počítače k internetu.
3. Ujistěte se, že fotoaparát má dostatek energie. k dokončení operace.

Při aktualizaci firmware fotoaparátu postupujte dle následujících pokynů:

1. Otevřete OM workspace.
2. Připojte fotoaparát k počítači pomocí přiloženého USB kabelu.
Poznámka:
Váš fotoaparát může zobrazit výběrové menu na displeji. Vyberte STORAGE (úložiště). Pokračujte stiskem tlačítka [OK] na fotoaparátu.
3. Klikněte na fotoaparát
4. Klikněte na

5. Pro pokračování klikněte na Next (další)

Jsou-li k dispozici novější verze firmwaru, budou zobrazeny v dialogovém okně. Chcete-li zjistit, co se změní tím, že aktualizaci aplikujete, vyberte ji ze seznamu a klepněte na tlačítko "Podrobnosti". Chcete-li použít vybranou aktualizaci firmwaru, klepněte na Update (Aktualizovat) a potom na další obrazovce na Yes (Ano). (Pokud klepnete na No (Ne), bude aktualizace zrušena.)


Pozorně si přečtěte licenční ujednání. Pokud souhlasíte s podmínkami, pokračujte klepnutím naSouhlasím.

V závislosti na modelu fotoaparátu se mohou uložit a poté znovu obnovit nastavení a Mysets. Tato funkce není k dispozici pro všechny fotoaparáty.

Na počítači se zobrazuje postup aktualizace.

Když se na displeji fotoaparátu zobrazí OK, je aktualizace firmwaru dokončena. Pokračujte podle instrukcí níže a klikněte na dvě zaškrtávací políčka.

Nakonec se do fotoaparátu znovu nahrají nastavení a Mysets.