Mobile Version Hide

K prohlížení využíváte internetový prohlížeč Internet Explorer 6. Tento prohlížeč je již zastaralý.
Pro bezpečné a spolehlivé prohlížení stránek doporučujeme, abyste upgradovali na některý z následujících prohlížečů:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Informace o paralelním dovozu (tzv. „šedém importu“)

Co je paralelní dovoz?

Jako paralelní dovoz se většinou nazývá komerční dovoz zboží pro způsob distribuce, která nebyla výrobcem autorizována. Je záměrně obcházena síť distribuce výrobce. Paralelní dovoz, který je také známý pod pojmem „šedý import“, probíhá bez souhlasu společnosti OM Digital Solutions a tyto produkty nejsou určeny k prodeji v Evropě.

Společnost OM Digital Solutions výhradně spolupracuje s autorizovanými prodejci a distributory, kteří zboží prodávají jménem společnosti OM Digital Solutions. Seznam autorizovaných prodejců najdete ve vyhledávání prodejců „Dealer Locator“ na našich webových stránkách.

Čím jsou výhodné produkty, které jsou určeny pro evropský trh?

Produkty, které jsou určeny k prodeji v Evropě, jsou v souladu s evropskými požadavky na ochranu spotřebitele. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny jsou psány v jazyce vaší země, a jsou tak pro vás srozumitelné. Navíc můžete v rámci záruky nechat svůj produkt OM Digital Solutions opravit v autorizovaném servisu. Šetříte tak náklady, které byste jinak museli uhradit ze svého. Produkty, které jsou určeny pro evropský trh, obsahují příslušenství vhodné pro Evropu. K používání produktu není nutné dokupovat drahé příslušenství.

Jak poznám, že se jedná o produkt z paralelního dovozu?

Prvním náznakem toho, že se jedná o paralelní dovoz, je prodejní cena. Prodejní cena zboží z paralelního dovozu je často velmi nízko pod doporučenou maloobchodní cenou výrobce. Navíc produkt nemusí být dodáván v originálním balení.

Při nakupování online postupujte zvláště opatrně. Společnost OM Digital Solutions vždy zasílá své výrobky z tzv. Evropského hospodářského prostoru (EHP). Do Evropského hospodářského prostoru patří Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Pokud je výrobek společnosti OM Digital Solutions zaslán např. z Asie, potom se zcela jistě jedná o paralelní dovoz.

V některých případech prodejce neproclí paralelní dovoz přes celní úřad správně a daň není prodejcem uhrazena v souladu s platnými zákony a předpisy. Splatná dovozní cla nebo spotřební cla musí být následně uhrazena vámi.

Rozsah dodávky může být rovněž podezřelý. Rozsah dodávky produktu od společnosti OM Digital Solutions má v rámci EHP vždy stejné prvky. Pokud se jedná o paralelní dovoz, potom se dodávané příslušenství může lišit svou povahou a rozsahem od příslušenství v oficiálním obchodě společnosti OM Digital Solutions a nemusí být vhodné pro evropský trh.

Kromě toho byste si měli pečlivě přečíst záruční list u každého výrobku. Pokud je ihned zjevné, že záruční list nevydala společnost OM Digital Solutions nebo Olympus či snad dokonce záruční list chybí, potom se u zakoupeného výrobku jedná o paralelní dovoz. Zde je příklad našeho záručního listu.

Jaké důsledky pro vás může mít koupě produktu z paralelního importu?

1. Nemáte nárok na záruku.
2. Produkt nemůže být registrován pro dodatečné služby servisu apod.
3. Nemůžete se účastnit akcí pro evropský trh.
4. Požadovat navrácení peněz po prodejci může být problematické, pokud jeho firma sídlí mimo země Evropského hospodářského prostoru.